Indhold

02.11.17 14:11

KL's høringsvar til udkast til bekendtgørelsesændringer til udmøntning af revisionen af servicelovens voksenbestemmelser

KL har afsendt høringssvar til udkast til bekendtgørelsesændringer til udmøntning af revisionen af servicelovens voksenbestemmelser

Ændringerne udmønter de beslutninger, som Folketinget vedtog med lovene nr. 649 og 660 af 8. juni 2017 samt ændringer som følger direkte af aftalen mellem en række partier i Folketinget om revisionen af 4. november 2016.

Følgende bekendtgørelsesudkast var i høring:
1) Udkast til bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven
2) Udkast til bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse (voksne)
3) Udkast til bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance
4) Udkast til bekendtgørelse om socialtilsyn
5) Udkast til bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn
6) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom
7) Udkast til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område
8) Udkast til bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet
9) Udkast til bekendtgørelse om egenbetaling for ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem
10) Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108.
11) Udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service

Se høringssvaret nedenfor.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce