Indhold

15.11.17 17:44

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelsesændringer som følge af lov om tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

KL har sendt høringssvar til fem udkast til bekendtgørelser, som udmønter lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.

Folketinget vedtog lov nr. 655 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile den 8. juni 2017. I forlængelse heraf har KL haft følgende fem udkast til bekendtgørelser i høring:

  1. Bekendtgørelse om pligt til indberetning og videregivelse af indberettede beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
  2. Bekendtgørelse om tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
  3. Bekendtgørelse om erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile
  4. Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet
  5. Bekendtgørelse om politiets opgaver i forbindelse med tvangsindlæggelse af varigt inhabile

De foreslåede bekendtgørelser forventes at træde i kraft 1. januar 2018.

Læs KL's høringssvar her på siden.

Yderligere materiale