Indhold

13.02.17 09:44

KL's høringssvar til revision af servicelovens voksenbestemmelser mv.

KL har afgivet høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser mv.

KL's høringssvar vedrører udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig, forebyggende indsats efter serviceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter serviceloven m.v.).

KL's høringssvar kan læses nedenfor.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce