Indhold

15.05.18 12:29

KL's Ældrekonference 18. september 2018 - Der er nu åbent for tilmelding!

Dette års Ældrekonference fokuserer på komplekse borgerforløb og de problemstillinger, der udfolder sig i tilknytning til varetagelsen af plejen hos denne gruppe ældre borgere. Konferencen afholdes tirsdag den 18. september 2018 på Hotel Comwell Kolding.

Tema: Komplekse borgerforløb

Borgere med komplekse udfordringer og komplekse forløb udgør en stadig større udfordring for kommunernes ældreområde. De problemstillinger, der udfolder sig i tilknytning til varetagelsen af plejen hos denne gruppe borgere er af mange årsager vanskelig og stiller krav til både organisering, samarbejde, kompetencer, ledelse og styring af området.

For at opnå en større forståelse af, hvorledes opgaven varetages bedst mulig og med højest grad af kvalitet, er det nødvendigt at komme tættere på de problemstillinger og dilemmaer, der knytter sig til denne borgergruppe. Ud fra oplæg med læger, forskere, kommunale medarbejdere og borgerne selv præsenteres, hvem der udgør gruppen af borgere med komplekse behov og hvad der er særligt for denne gruppe. Hertil diskuteres, hvordan de forskellige sektorer, der er i berøring med denne gruppe borgere, herunder kommunen, almen praksis og sygehuset, forstår og på bedst mulig måde håndterer komplekse borgerforløb. Med udgangspunkt i denne viden belyses, hvilke krav det stiller til ledelsen og styringen af området samt hvilke krav, det stiller til medarbejdernes kompetencer, samarbejde, viden og opgavens organisering.

Program og tilmelding
Se program og deltagerliste, samt foretag tilmelding til KL's Ældrekonference 2018 her: http://tilmeld.kl.dk/aeldrekonference2018

Se også

Annonce

Annonce

Annonce