Indhold

11.05.09 13:00

Ændret den 25.06.09

Høring over udkast til bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96

Pr. 1. juli 2009 træder en ny bekendtgørelse i kraft vedr. udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance (BPA). Du kan læse KL´s høringssvar i bilaget. 

Den 1. juli træder bekendtgørelse nr. 567 af 19. juni 2009 i kraft. Bekendtgørelsen vedrører udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance.

Jf. bekendtgørelsen skal kommunen bl.a. udmåle tilskud til følgende:

  • Tilskud til løn og pension til handicaphjælpere ansat efter §§ 95-96.
  • Tilskud til afledte omkostninger ved BPA, fx forsikringer, kurser og sikring af hjælpernes arbejdsmiljø.
  • Tilskud til at dække omkostninger, som følger af, at en borger overdrager arbejdsgiveransvaret for sin BPA til en virksomhed eller forening.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce