Indhold

14.09.12 14:19

Forfejlet alkohol-kritik fra Lægeforeningen

Forfejlet alkohol-kritik fra Lægeforeningen

Foto: Colourbox.com

”Lægeforeningen burde kigge sig selv efter i sømmene frem for at skyde på kommunernes alkoholbehandling. Der er fremgang i kommunerne, mens de privatpraktiserende læger bruger udokumenterede metoder.”

Sådan siger kontorchef i KL, Christian Harsløf, i en kommentar til de seneste dages kritik af kommunernes alkoholindsats på baggrund af en rapport fra Lægeforeningen.

Rapporten viser klare fremskridt i kommunerne siden en tilsvarende rapport fra 2009. 59 procent af kommunerne har udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan mod 39 procent i 2009. 40 procent screener for psykiske lidelser – selvom det ikke er en kommunal opgave – og 62 procent har ansat sundhedsfagligt personale mod 26 procent i 2009.

”Vi har stadig et stort arbejde foran os med at sikre god alkoholbehandling alle steder. Men rapporten viser klare fremskridt, og det trods en stram økonomi i kommunerne og uden tilførsel af nye midler fra centralt hold,” siger Christian Harsløf og fortsætter:

”Tolkningen af undersøgelsens resultater har været meget negative. Lægeforeningen har en klar politisk dagsorden om, at alkoholbehandlingen skal flyttes væk fra kommunerne. Mon ikke det er baggrunden for, at man ser bort fra de mange gode resultater i undersøgelsen, der tegner et positivt billede af den kommunale alkoholbehandling?”

Rapporten indeholder også spørgsmål til de praktiserende læger, og her er resultaterne foruroligende. 63 procent af de privatpraktiserende læger anvender ikke den kliniske vejledning og de retningslinjer, der er udarbejdet. Desuden anvender 66 procent af lægerne medicin, der ikke har nogen dokumenteret effekt.

”Rapporten indeholder hård kritik af lægerne - men det har ingen highlightet. Vi er nødt til at arbejde ud fra et oplyst og sagligt grundlag og ikke på baggrund af interne interesserer. Det er rapportens gennemgående tema, at det skal være læger, der står for alkoholbehandlingen. Dette på trods af, at den medicinske behandling kun udgør en meget lille del af behandlingen, og langt den overvejende del består af en psykosocial indsats. Det er derfor på ingen måde nødvendigt at bruge læger til denne del,” siger Christian Harsløf.

Annonce

Annonce

Annonce