Indhold

22.03.17 11:04

Debatindlæg: Vi venter stadig på en løsning

Debatindlæg: Vi venter stadig på en løsning

KL og FOA har foreslået at etablere nye særlige afdelinger øremærket til denne gruppe mennesker i regi af behandlingspsykiatrien. Foto: Colourbox.com

Der er behov for, at staten tager ansvar og handler, så vi i fællesskab kan sikre en løsning, som giver den nødvendige tryghed for medarbejdere og beboere på botilbud og forsorgshjem, skriver KL, FOA og Københavns socialborgmester i et fælles debatindlæg.

Af Thomas Adelskov, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg, Jesper Christensen, socialborgmester i Københavns Kommune, Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA, og Karen Stæhr, sektorformand i FOA

På lørdag er det et år siden, at en medarbejder blev dræbt på Københavns Kommunes botilbud Lindegården i Roskilde. Det var det femte drab på en medarbejder på botilbud og forsorgshjem på bare fire år.

Det gør både medarbejdere og beboere utrygge.

Vi kan slet ikke leve med, at kommunalt ansatte går på arbejde med livet som indsats. Og samtidig er der borgere, der ikke får den behandling, de har brug for. Det har vi en forpligtelse til at gøre noget ved.

Vi er desværre vidne til en udvikling med flere og flere konflikter på socialpsykiatriske botilbud og forsorgshjem.

Medarbejdere står i stigende grad magtesløse over for beboere, hvor en svær psykisk lidelse ikke er det eneste problem. Der er også ofte tale om misbrug, kriminalitet og vold. Og vi har oplevet, at det er blevet langt sværere at få borgere indlagt i psykiatrien, når de har behov for behandling i trygge rammer. Desværre har vi endnu ikke fundet en løsning.

Staten skal tage ansvar

Den politiske aftale om en ny type specialiserede socialpsykiatriske afdelinger for 150 meget syge borgere endte i ruiner for bare en måned siden. Der er behov for, at staten tager ansvar og handler, så vi i fællesskab kan sikre en løsning, som giver den nødvendige tryghed.

På bosteder og forsorgshjem er der stadig en gruppe af mennesker, der ikke kan få den hjælp, de har brug for. Der er tale om en gruppe mennesker, hvoraf mange ryger ind og ud af psykiatrien - nogle af dem med mere end ti indlæggelser om året.

En undersøgelse foretaget af FOA viser samtidig, at cirka hver anden af FOA's medlemmer i psykiatrien inden for de seneste 12 måneder været udsat for vold. Det er langt flere end tidligere. Hertil kommer, hvad de andre beboere oplever.

Pladser med hjemmel i psykiatriloven

Det er baggrunden for, at KL og FOA i fællesskab har spillet ud med et nyt forslag til en løsning. Forslaget går ud på at etablere nye særlige afdelinger øremærket til denne gruppe mennesker i regi af behandlingspsykiatrien, hvor der under kontrollerede former kan ydes en længerevarende rehabiliterende indsats over for de cirka 150 mennesker, der er tale om. Og kommunerne skal have indstillingsret til afdelingerne.

Vi foreslår, at pladserne etableres med hjemmel i den eksisterende psykiatrilov og med respekt for de grundlæggende rettigheder på lige fod med den øvrige behandling i behandlingspsykiatrien i dag. Det er afgørende, at der på de nye afdelinger skabes et trygt og sikkert miljø for medarbejdere og patienter. Og det er afgørende, at den samlede kapacitet øges med 150 sengepladser, så vi sikrer, at der ikke sker yderligere reduktioner i psykiatrien.

Vi er udmærket klar over, at det her ikke løser alle udfordringer på området. Vores fælles forslag er et skridt på vejen mod at skabe bedre vilkår for mennesker med svære psykiske lidelser og de medarbejdere, der arbejder inden for området.

Og det er en indsats, som alle parter må tage del i.

Vi skylder at finde løsninger i respekt for medarbejdere, pårørende og beboere, som alle er berørt af de senere års tragiske hændelser.

Vores fælles forslag er et skridt på vejen mod at skabe bedre vilkår for mennesker med svære psykiske lidelser og de medarbejdere, der arbejder inden for området.

***

Debatindlægget er bragt i Politiken den 22. marts 2017

Annonce

Annonce

Annonce