Indhold

20.01.17 12:14

Debatindlæg: Med drømme som drivkraft

Debatindlæg: Med drømme som drivkraft

KL har netop ladet startskuddet lyde til en forstærket dialog på socialområdet med de faglige organisationer og brugerorganisationerne. Foto: KL

Erfaringerne viser, at det ikke behøver at være svært at tage udgangspunkt i borgernes drømme, og at alle har et potentiale og kan opnå højere livskvalitet. Netop det potentiale skal vi tage udgangspunkt i, når vi udvikler fremtidens socialpolitik, skriver Thomas Adelskov i et debatindlæg.

Én får egen kaffekande og viser glæde, stolthed og overskud ved selv at styre kaffedrikkeriet. En anden havde en drøm om at blive togfører, men flere togture kunne også gøre det. En tredje borger elsker at være DJ og sørger nu dagligt for fælles hyggestemning for bofællerne. 

Eksemplerne stammer fra Aalborg Kommune, som har arbejdet med ”drømme som drivkraft” i forhold til udviklingshæmmede mennesker på kommunens botilbud. Erfaringerne viser, at det ikke behøver at være svært at tage udgangspunkt i borgernes drømme, og at alle har et potentiale og kan opnå højere livskvalitet.

Og netop det potentiale skal vi tage udgangspunkt i, når vi udvikler fremtidens socialpolitik. 

KL har netop ladet startskuddet lyde til en forstærket dialog på socialområdet med de faglige organisationer og brugerorganisationerne. Dialogen vil køre frem til maj 2017, hvor vi vil komme med et nyt udspil på området. 

Der er behov for, at vi i fællesskab både nationalt og lokalt adresserer de udfordringer, som vi står overfor. Vi er nødt til at forholde os til, at flere og flere borgere efterspørger hjælp i en tid, hvor kommunernes økonomiske ramme er uændret eller mindskes. Ligesom man på sundhedsområdet taler om ”mest mulig sundhed for pengene”, skal vi også turde drøfte med hinanden, hvordan vi får mest muligt ud af vores sociale indsatser og de penge, som vi bruger på socialområdet.

Men vigtigst af alt er det, at de indsatser, vi yder, har en positiv værdi for det enkelte menneske. Måske kan man ikke blive helt selvhjulpen, men mindre kan også gøre det. Derfor skal vi hele tiden have det rehabiliterende sigte for øje i alt, hvad vi foretager os – og vi skal hele tiden arbejde med borgernes egne ønsker og drømme som afsæt for vores arbejde.

Derfor handler et af de temaer, vi er optaget af i udspillet, om, hvordan borgernes ressourcer og drømme kan sættes i spil. Det er vi, fordi vores samarbejde med borgerne er afgørende for, om vi kan lykkes med at hjælpe borgeren og nå det fælles mål. Vi skal huske, at alle har ressourcer og drømme, uanset hvor udfordret den enkelte er. Vi skal derfor holde op med at starte med at have fokus på det, som borgeren ikke kan, og i stedet se på det, borgeren kan, og på det, borgeren gerne vil kunne. For nogle vil det betyde, at de bliver helt eller delvist uafhængige af vores hjælp. For andre betyder det, at vi kan bidrage til, at de får en øget livskvalitet, uden at hjælpen nødvendigvis bliver dyrere.

Jeg ser frem til en åben og ærlig debat i den kommende tid med fokus på, hvordan vi i fællesskab udvikler fremtidens socialpolitik.

***
Debatindlægget er bragt i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner den 10. januar 2017.

Annonce

Annonce

Annonce