Indhold

28.05.15 12:54

De udsatte børn – hvordan kommer vi fra ord til handling?

De udsatte børn – hvordan kommer vi fra ord til handling?

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, Maibrit Berlau, formand for Socialrådgiverne og Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne debatterede KL's udspil om udsatte børn og unge på KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum 2015. Foto: KL

KL’s socialudspil ’De udsatte børn – Fremtiden er deres’ møder meget ros fra organisationerne. Men hvordan omsættes udspillet til virkelighed? Det spørgsmål forsøgte Socialrådgiverne, Socialpædagogerne og Børns Vilkår at give deres bud på, da KL holdt Social- og Sundhedspolitisk Forum.

Inddragelse. Politisk mod til at træffe beslutninger. Inddragelse af alle fagligheder.

Sådan lyder konklusionen på spørgsmålet: Hvordan omsættes KL’s udspil ’De udsatte børn – Fremtiden er deres’ til virkelighed?

I hvert fald hvis man spørger tre af de mest toneangivnede aktører på området – Socialrådgivernes formand Maibrit Berlau, Socialpædagogernes formand Benny Andersen og direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

”KL’s udspil tyder på, at man i kommunerne er begyndt at vise mod på investeringsdagsordenen. Så selvom man godt ved, at gevinsterne ikke kommer inden for samme år eller til den samme forvaltningskasse, så tør man tænke nyt omkring sagsbehandlingen. Der er sket et paradigmeskifte i kommunerne,” sagde Mai-Brit Berlau.

Hun pegede på, at netop sagsbehandlingen skal i fokus, hvis man for alvor skal rykke på området for udsatte børn og unge.

”Nu skal man selvfølgelig passe på med at standardisere en indsats 100 pct. og sige, at alt kan fungere. Men når det er sagt, så er Borås-modellen en stor del af svaret på udfordringerne på området. Man arbejder med at placere barnet så tæt på nærmiljøet som muligt, man arbejder med relationen til barnet, til netværket og familien. Hvis man vil den vej – og her skal man være skarp – så er man nødt til at prioritere, at ressourcerne går til den tidlige indsats og forebyggelse. Og det kræver færre sager pr. sagsbehandler.”

Samarbejde er et nøgleord

For Socialpædagogerne afhænger gode resultater i høj grad af, at de forskellige fagligheder omkring barnet og familien arbejder sammen.

”Kommunerne har en lang række fagligheder og kompetencer, som de med fordel kan bruge, hvis det her skal lykkes. Det kan fx være kompetencer fra en kommunal døgninstitution, som følger den udsatte dreng i den almindelige folkeskole. Jeg har også været på besøg i Herning (Borås-modellen, red.), og her handler successen ikke blot om sagstal, men om at ligestille faglighederne og tænke dem sammen,” fortalte Benny Andersen.

Husk børnene

Spørger man Børns Vilkårs direktør er der også ros til KL’s udspil. Men han savner nogle mere konkrete mål og mere ensartethed på tværs af kommunerne. Derudover skal vi huske at inddrage børnene, lød opfordringen.

”Vi arbejder meget med at skabe en inddragelseskultur. Bl.a. laver vi et spændende projekt i tre kommuner. Projektet har vist alle de deltagende, at inddragelse ikke er noget, man bare lige gør. Det kræver faglighed og erfaring, som ikke nødvendigvis er til stede i kommunerne. Hvis vi vil lykkes med indsatsen og skabe bedre resultater, er det ikke nok bare at tage en snak med barnet og sætte et kryds i et skema. Det er nødvendigt at komme tættere på og se, hvad der påvirker barnet i situationen. Vi skal sikre, at barnets tarv er i forgrunden."

Til slut kom Benny Andersen med en opfordring til kommunerne og KL: Lad os nationalisere viden på området.

”Vi har en fælles udfordring med KL om, hvordan vi får gjort den viden, vi har på området, fælles i alle 98 kommuner. Vi har ikke et sted, hvor vi kan putte den viden hen i dag. Det er en opgave, vi skal løse i fællesskab.”

Annonce

Annonce

Annonce