Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

21.09.12 10:00

Børn af alkoholikere i centrum i Holstebro

Børn af alkoholikere i centrum i Holstebro
Skaderne ved at vokse op i en familie med alkoholmisbrug kan være enorme. I Holstebro Kommune er der derfor stort fokus på familieindsatser i alkoholbehandlingen.

Omkring en tredjedel af danskerne har et menneske med et alkoholproblem i familien – enten i kernefamilien eller blandt andre familiemedlemmer. Samtidig skønnes cirka 122.000 børn mellem 0-18 år at vokse op i familier med alkoholproblemer.

Børn, hvis far eller mor har en alkoholrelateret diagnose har - sammenligning med andre børn – cirka to en halv gange større risiko for som børn at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, cirka tre en halv gange større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet, cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord og cirka otte gange så stor risiko for at opleve vold i hjemmet.

Derfor er der brug for en koordineret indsats mellem kommunernes indsatser på alkoholområdet og børne- og familieområdet.

En sådan koordination har de i Holstebro.

”I sundhedsplejen spørges der systematisk ind til forbruget af alkohol, når sundhedsplejerskerne første gang kommer ud til den nyfødte og dennes familie. Samtidig er sundhedsplejerskerne blevet opkvalificeret i at snakke om alkohol og i at kunne spotte misbrug,” fortæller udviklingskonsulent i Holstebro Kommune, Chanette Vognsen.

Der er andre som mig
I børne- og familieafdelingen spørger de også systematisk ind til alkoholforbruget i familien, når der gennemføres en paragraf 50 undersøgelse. Her er medarbejderne også blevet opkvalificeret, både i forhold til at kunne spotte de mistrivende børn og forældrenes overforbrug.

Kommunen tilbyder også flerfamilieterapi – et kvalitetsprojekt i alkoholbehandlingen under Sundhedsstyrelsen. Som en del af behandlingen sættes flere familier sammen i terapi.

”Mange føler sig ofte alene med deres problemer. Med flerfamilieterapien får man nogle at spejle sig i og nogle at dele erfaringerne med. Terapien er både for den drikkende part, men også for ægtefæller og andre pårørende. Særligt bliver også børnene inddraget,” siger Chanette Vognsen og fortsætter:

”Vi sørger for at inddrage børnene, både i terapi med forældrene, men vi tager også børnene ud og tager snak med dem, uden at deres forældre er der. Det kan være rigtig sundt for børnene at opleve, at de ikke er de eneste med problemer i familien.”

Fokus på forebyggelse
Kommunen fokuserer også på den forebyggende indsats i forhold til alkohol.

”Vi laver fx kurser på uddannelser for pædagoger, socialrådgivere og lærere. Vi underviser fx pædagogerne i, hvordan de spotter børn, der vokser op i en misbrugsfamilie. Samtidig laver vi temauger om alkohol, stoffer og misbrug på skolerne,” siger Chanette Vognsen.

Se alle artikler i temaet

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes