Indhold

21.06.16 09:43

Fremgang i det kommunale arbejde med velfærdsteknologi

Fremgang i det kommunale arbejde med velfærdsteknologi

Statusrapporten viser, at de fire velfærdsteknologiske løsninger bliver mere og mere udbredt i kommunerne, og at der siden 2015 er sket en øget anvendelse på alle fire indsatser.

Kommunerne arbejder i stigende grad med velfærdsteknologi og er blevet bedre til at dokumentere de økonomiske gevinster, de henter herved.

Som en del af økonomiaftalen for 2014 blev det aftalt, at kommunerne gennem det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi i perioden 2014-2016 skal dokumentere varige økonomiske gevinster på 500 mio. kr. gennem implementering af fire modne og velafprøvede velfærdsteknologiske løsninger.

En ny statusrapport på det fælleskommunale program viser, at kommunerne siden 2014 har dokumenteret effektiviseringer for 434 mio. kr. ved anvendelse af forflytningsteknologi – fra 2 til 1, vasketoiletter, spiserobotter og Bedre brug af hjælpemidler.

"Tallene viser, at kommunerne arbejder meget seriøst med velfærdsteknologi for at gøre driften så effektiv og god for borgerne som muligt. Som en del af økonomiaftalen for 2014 blev det aftalt, at kommunerne i perioden 2014-2016 skal høste varige økonomiske gevinster på 500 mio. kr. gennem implementering af velfærdsteknologi. Det mål er vi tæt på at nå, men det er også vigtigt at pointere, at der er grænser for, hvor store beløb man kan forvente, at man kan hente på indførelsen af velfærdsteknologi,” siger Gitte Duelund Jensen, leder af Center for Velfærdsteknologi.

Flere og flere kommuner anvender løsningerne

Samtidig viser statusrapporten, at de fire velfærdsteknologiske løsninger bliver mere og mere udbredt i kommunerne, og at der siden 2015 er sket en øget anvendelse på alle fire indsatser.

Fx er der sket en stigning fra 34 til 57 kommuner, der bruger vasketoiletter, og 74 kommuner har med udgangen af 2015 allerede eller er i gang med at implementere forflytningsteknologi mod 63 ved udgangen af 2014.

Samtidig sker der også en stigning i antallet af indkøbte teknologier. Eksempelvis er der taget 1.351 loftslifte mere i brug i løbet af 2015, og for vasketoiletter og spiserobotter er tallet henholdsvis 835 og 26.

Løsningerne skåner borgere og medarbejdere

87 kommuner har bidraget til statusrapporten, og 79 kommuner har i den forbindelse oplyst, at løsningerne styrker kvaliteten i de kommunale indsatser på ældre- og handicapområdet.

”Gevinsterne kommer overordnet til udtryk i øget selvhjulpenhed, tryghed og værdighed for borgerne samt aflastning af borgerens ægtefælle eller pårørende. For medarbejderne drejer det sig primært om muligheden for et bedre fysisk arbejdsmiljø og en større fleksibilitet i opgaveløsningen,” siger Gitte Duelund Jensen.

Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi evalueres i 2017

Statusrapporten er den tredje af sin art, og i 2017 gennemføres den fjerde og sidste statusmåling inden for det nuværende program. I forbindelse med statusmålingen i 2017 vil kommunernes arbejde med de fire løsninger blive evalueret med henblik for fremtidige tiltag på det velfærdsteknologiske område.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce