Indhold

26.08.15 12:35

Borgere har taget vasketoilettet til sig

Borgere har taget vasketoilettet til sig

Fra kommunerne lyder, at når det handler om personlig pleje, så ønsker de fleste borgere at klare sig selv. Det er velfærdsteknologi som vasketoiletter med til at understøtte. Foto: KL

Borgernes forbehold kan være en barriere for indførelse af velfærdsteknologi til ældre og plejekrævende, viser ny undersøgelse. Danskerne er dog alligevel det folkefærd i EU, som er mest positive over for robotter. Og ikke mindst erfaringerne med automatiske vasketoiletter er positive.

Vasketoiletter er et godt eksempel på, at borgerne har taget velfærdsteknologien til sig. Både eksperter og KL fremhæver i Politiken i dag toilettet, der automatisk vasker og tørrer bagdelen efter brug, som et mønstereksempel på velfærdsteknologi.

”Vasketoilettet er et godt eksempel, fordi den personlige hygiejne er privat og ømtålelig, så det vil man gerne kunne klare selv uden hjælp fra andre mennesker. Det giver det et løft i livskvaliteten, når man pludselig oplever, at man faktisk selv kan gå på toilettet, ” siger professor Henning Langberg, der er forsker i velfærdsteknologi, til Politiken.

En statusrapport fra KL viser, at fra 2014 til 2015 er andelen af kommuner, der enten har indført eller er i gang med at indføre/afprøve vasketoiletter, steget med 20 procent. Dermed findes der nu vasketoiletter i 84 procent af kommunerne, og 12 procent af kommunerne forventer at indføre vasketoiletter i løbet af 2015.

Rapporten fortæller også om en gevinst for medarbejderne. Således er 67 kommuner blevet adspurgt om vasketoiletternes påvirkning af medarbejderne. 52 procent har svaret, at løsningen giver et bedre arbejdsmiljø. 24 procent svarer, at der frigives tid til bedre udnyttelse af medarbejderressourcer, mens 17 procent svarer, at vasketoiletterne afhjælper belastende arbejdsstillinger for medarbejderen.

En barriere

En ny undersøgelse fra Rambøll og Dansk IT, som Politiken omtaler i dag, viser dog, at 58 procent af de kommunale it- og digitaliseringsansvarlige giver udtryk for, at ”accept af teknologien hos borgerne” er en barriere for at realisere velfærdsteknologiens potentiale. Især robotstøvsugeren fremhæves som et skræmmeeksempel. 38 procent af borgerne finder det uacceptabelt at bruge velfærdsteknologi til personlig pleje og omsorg.

Se også

Gitte Duelund Jensen, der er leder af KL’s Center for Velfærdsteknologi, siger:
”Når det handler om personlig pleje hører vi fra kommunerne, at de fleste borgere ønsker at klare det selv. Vasketoilettet understøtter, at borgerne kan klare mere selv uden at være afhængig af en ægtefælle eller et tidsbestemt besøg fra den kommunale hjemmepleje," siger hun og fortsætter:

"Den italesættelse, der nogle gange er af, at man oplever et tab af værdighed ved velfærdsteknologi, undrer mig. Det billede, jeg har af praksis, er, at man faktisk vinder værdighed eller i hvert fald opretholder sin værdighed med velfærdsteknologien.”

En anden undersøgelse, fra Eurobarometer, der gennemfører meningsmålinger på vegne af Europa-Kommissionen, viser, at danskerne faktisk sammen med svenskerne er det folkefærd i EU, der er mest positivt indstillet over for robotter.

Ifølge undersøgelsen, som Momentum omtaler i sit seneste nummer, har 86 procent af danskerne et positivt syn på robotter, og det er nok til en delt førsteplads i EU sammen med Sverige.

Annonce

Annonce

Annonce