Indhold

Arkiv

Søg i denne oversigt

-
 • Danske løsninger til mennesker med demens skal til udlandet

  19.04.18

  Pressemeddelelse

  KL udgiver, sammen med Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Healthcare Denmark en ny hvidbog, med eksempler på danske løsninger til gavn for mennesker med demens. Hvidbogen indeholder både kommunale og regionale eksempler.

  Læs mere »

 • Uholdbart sammenbrud i forhandlinger om udligningsreform

  17.04.18

  Pressemeddelelse

  ”Kommunerne har længe efterspurgt en løsning på nogle af de grundlæggende udfordringer, der skulle løses med en justering af udligningssystemet. Derfor er det uholdbart, at politiske uenigheder på Christiansborg nu resulterer i, at kommuner med grundlæggende økonomiske udfordringer må stå hen i det uvisse.”

  Læs mere »

 • Forslag til forenkling af erhvervsfremme begrænser kommunerne

  06.04.18

  Pressemeddelelse

  ”Det er godt med en ny struktur med færre niveauer, men der er brug for et forenklet erhvervsfremmesystem med kommunerne i en helt central rolle. Kommunerne skal derfor fortsat kunne tilbyde 1:1 vejledning, og den kommunale erhvervsservice skal ikke begrænses ved lov. Endelig skal det kommunale udviklingsbidrag gå tilbage til kommunerne øremærket erhvervsfremmende tiltag. Det vil være en klar prioritet i økonomiforhandlingerne.”

  Læs mere »

 • Godt med udsættelse af konflikt

  28.03.18

  Pressemeddelelse

  KL er meget tilfreds med, at forligsmanden har besluttet at udskyde konflikten.

  Læs mere »

 • Medlemmerne af KL’s udvalg på plads

  21.03.18

  Pressemeddelelse

  På KL’s repræsentantskabsmøde onsdag er medlemmerne af KL’s 8 udvalg blevet valgt.

  Læs mere »

 • KL har nu afsendt lockoutvarsler

  12.03.18

  Pressemeddelelse

  KL har i dag sendt lockoutvarsler til de faglige organisationer. De dækker i alt cirka 250.000 kommunalt ansatte, som kan blive lockoutet fra 10. april, hvis det ikke lykkes at lande et forlig inden da. KL har friholdt næsten alle ansatte på ældre-, social-, sundheds- og handicapområdet fra konflikten for at skåne de svageste borgere.

  Læs mere »

 • Ny formand og næstformand i KL

  08.03.18

  Pressemeddelelse

  På et møde torsdag eftermiddag har KL’s bestyrelse konstitueret sig. Det betyder, at det nu er på plads, hvem der skal være formand og næstformand for KL. Medlemmerne af KL’s formandskab, formænd og næstformænd for KL's s 8 udvalg og hvem, der skal sidde i KL’s repræsentantskab, er også afklaret.

  Læs mere »

 • Her er KL's nye bestyrelse

  08.03.18

  Pressemeddelelse

  KL's bestyrelsesmedlemmer for valgperioden 2018-2022 er på plads. De 17 medlemmer er netop blevet valgt på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde.

  Læs mere »

 • 15 anbefalinger til at styrke psykiatrien

  08.03.18

  Pressemeddelelse

  Sundhedsministeren, Danske Regioner og KL er enige om, at en ny rapport om styringen i psykiatrien er et godt udgangspunkt for at styrke psykiatrien yderligere.

  Læs mere »

 • KL klar til at lockoute, hvis konflikt trækker ud

  07.03.18

  Pressemeddelelse

  KL's bestyrelse har i dag besluttet at varsle lockout, som vil træde i kraft, hvis der stadig er konflikt 10. april. Det er KL's redskab til at undgå en langvarig konflikt, som kan lamme samfundet i månedsvis. Målet er at nå til en aftale, inden konflikten bryder ud.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce