Indhold

Arkiv

Søg i denne oversigt

-
 • Tid til nationalt løft af psykiatrien i kommuner og regioner

  17.05.18

  Stadig flere danskere oplever psykiske vanskeligheder og har brug for hjælp og støtte i såvel sygehusregi som kommunerne. KL kommer nu med en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke indsatsen, så mennesker med psykiske vanskeligheder kan få en bedre samlet indsats.

  Læs mere »

 • KL bekymret for finansiering af ghettoaftale

  09.05.18

  KL-formand Jacob Bundsgaard hilser de politiske aftaler om at bekæmpe parallelsamfund velkomne. Men det bliver meget dyrt for kommunerne at omdanne en lang række boligområder inden 2030, og i aftalen er der tilsyneladende ikke afsat midler til den opgave. Derudover er det uholdbart, at staten skal kunne lukke kommunale skoler.

  Læs mere »

 • Rekrutteringspulje er forhandlet på plads

  09.05.18

  Som en del af overenskomstforliget har FOA og KL i dag forhandlet udmøntningen af rekrutteringspuljen til SOSU'erne på plads. Det er i alt 544 millioner kroner, som skal bruges til bl.a. højere løn og tillæg. Det skal gøre det nemmere for kommunerne at rekruttere og fastholde SOSU'er, og samtidig sender puljen et klart signal om, at SOSU’erne er helt centrale for den kommunale velfærd.

  Læs mere »

 • KL: Havneanbefalinger har forkert kurs

  04.05.18

  Forslaget om at udvide låneadgang er fornuftig, men en afskaffelse af selvstyrehavnen vil styre mange danske havne i forkert retning.

  Læs mere »

 • Kommissionsformand er udpeget

  04.05.18

  Per B. Christensen bliver formand for den undersøgelseskommission, som KL og Lærernes Centralorganisation har aftalt ved overenskomstforhandlingerne. Den nye formand er uddannet lærer og har bred erfaring fra børne- og skoleverdenen.

  Læs mere »

 • EU-Kommissionens budgetudspil vil betyde besparelser på strukturfondene

  02.05.18

  Hvis EU-kommissionens budgetudspil følges, så vil det betyde besparelser på strukturfondsmidlerne, som mange kommuner har stor gavn af.

  Læs mere »

 • "Ny start" erstatter implementerings-gruppe

  30.04.18

  Følgegruppen, som har fulgt implementeringen af lov 409 og folkeskolereformen, nedlægges nu. Den erstattes af de initiativer på folkeskoleområdet, der indgår i den nye overenskomstaftale.

  Læs mere »

 • Forlig giver ny start for folkeskolen

  27.04.18

  Med overenskomstforliget sætter KL og Forhandlingsfællesskabet gang i et forløb, som skal skabe en ny start for folkeskolen. Der nedsættes en undersøgelseskommission, der skal komme med anbefalinger og forslag til overenskomstforhandlingerne. Indtil da fastholdes de nuværende regler for lærernes arbejdstid.

  Læs mere »

 • Godt og ansvarligt overenskomstforlig

  27.04.18

  KL’s forhandlere glæder sig over, at der nu er indgået et forlig om de næste tre års overenskomst. Det er et ansvarligt forlig, som sikrer gode rammer for de kommunale medarbejdere.

  Læs mere »

 • Nu begynder udgiftspresset for alvor at kunne mærkes

  26.04.18

  De kommunale regnskabstal for 2017 afspejler det massive pres, kommunerne oplever på udgifterne til kernevelfærden og et voksende behov for at kunne investere i renoveringer og nybyggeri. Økonomiaftalen for 2019 er nødt til at tage højde for det pres, siger KL-formand Jacob Bundsgaard.

  Læs mere »