Indhold

19.09.12 08:50

Usaglig kritik af alkoholbehandling

Usaglig kritik af alkoholbehandling

Foto: KL

Anny Winther svarer i debatindlæg i Politiken på Lægeforeningens usaglige kritik af kommunernes hjælp til alkoholmisbrugere.

Af Anny Winther (V), formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg

Se også

Politiken skriver 8/9 om en undersøgelse fra Lægeforeningen, der angiveligt viser, at den kommunale alkoholindsats ikke er god nok.

Nu afhænger tingene jo af øjnene, der ser, og i Lægeforeningen har man en klar politisk dagsorden om, at alkoholbehandlingen skal flyttes væk fra kommunerne. Mon ikke det er baggrunden for, at man ser bort fra de mange resultater i undersøgelsen, der tegner et positivt billede af den kommunale alkoholbehandling?

I kommunerne har vi stadig et stort arbejde foran os med at sikre god alkoholbehandling alle steder. Vores mål er at hjælpe borgere med misbrug, og det giver mening, at det er en kommunal opgave, for vi er tætte på borgerne i en lang række sammenhænge – blandt andet i jobcentrene og i kraft af, at vi driver dagtilbud og skoler og derfor møder børnene og deres familier.

Se også

Men vi overtog en broget butik i 2007, og siden er det kun gået fremad. Kendsgerningen er, at der trods en meget stram økonomi i kommunerne kan konstateres store fremskridt, siden Lægeforeningen i 2009 foretog en tilsvarende undersøgelse.

Fremskridtene er til at få øje på: 59 % af kommunerne har udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan mod 39 % i 2009; 40 % screener for psykiske lidelser, på trods af at det ikke er en kommunal opgave. 62 % af kommunerne har ansat sundhedsfagligt personale mod 26 % i 2009.

Lægeforeningen går også meget let hen over de stærkt problematiske resultater, undersøgelsen tegner af Lægeforeningens egne medlemmer.

Det viser sig fx, at hele 63 % af de privatpraktiserende læger ikke anvender den kliniske vejledning og de retningslinjer, der er udarbejdet. Og 66 % af lægerne anvender medicin, der ikke har nogen dokumenteret effekt.

Endelig må det undre, at Lægeforeningen henviser til en vejledning, som kommunerne bliver kritiseret for ikke at bruge. For der findes ikke nogen vejledning. Der er alene tale om et inspirationsmateriale, som det er frivilligt for kommunerne at bruge.

I kommunerne vil vi til enhver tid gerne i dialog med alle gode kræfter om, hvordan vi kan forbedre alkoholbehandlingen. Også meget gerne med Lægeforeningen, så længe det foregår på et oplyst og sagligt grundlag.

*************************************************************

Debatindlægget er bragt i Politiken den 19. september.

Annonce

Annonce

Annonce