Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

12.12.11 11:29

Udvikling af det nære sundhedsvæsen

KL har taget initiativ til et større sundhedsprojekt, der skal lede frem til et samlet offensivt udspil om fremtidens nære sundhedsvæsen og kommunernes rolle. KKR Syddanmark har sendt et bidrag til KL’s strategi

Sundhedsområdet er under forandring i disse år. Udviklingen går mod stadigt kortere, ambulante indlæggelser på specialiserede supersygehuse, samtidigt med at Danmark får flere ældre mennesker, der lever længere. Det betyder bl.a., der kommer større pres på den primære sundhedspleje med flere pleje- og efterbehandlingsopgaver, som rykker fra sygehusene til kommunerne.

Se også

KL lægger med et nyt strategiprojekt op til, at KKR får en vigtig rolle i at skabe en mere målrettet indsats på tværs af kommunerne på de områder, der har tydelig effekt på befolkningens sundhedstilstand eller som kan aflaste sygehusene.

Projektet skal lede frem til et samlet offensivt udspil fra KL og kommunerne om fremtidens nære sundhedsvæsen og kommunernes rolle. Udspillet lanceres i forbindelse med Kommunalpolitisk Topmøde i marts 2012.

KL’s formand Jan Trøjborg deltog på KKR Syddanmarks møde den 9. november 2011 og her blev det aftalt, at KKR Syddanmark skal sende et bidrag fra de syddanske kommuner til strategien.

KKR har nu sendt et bidrag fra de 22 syddanske kommuner til KL, som alle 22 kommuner har været involveret i bidraget. Se bidraget til højre.

De 22 sundhedsdirektører i Syddanmark er desuden allerede i gang med et strategisamarbejde og har udarbejdet en strategi for udviklingen af det fælleskommunale sundhedsområde i Syddanmark.

Udgangspunktet for strategien er en vision for det fælles sundhedsvæsen i samarbejdet med Region Syddanmark og almen praksis, hvor kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen er central.

Temaerne for det syddanske strategiarbejde:

  • Kapacitetsanvendelse og ledelsesinformation
  • Kronikerområdet
  • Implementering af visionen Fælles Sundhed
  • Velfærdsteknologi
  • Rekruttering af sundhedspersonale
  • Psykiatri
  • Almen praksis
  • Kvalitetsstrategi

Yderligere materiale

Close window

Notify a friend

Tip en ven

Fields marked with (*) must be filled