Indhold

29.06.12 16:07

Udgivelse af KL’s budgetvejledning og løndokumenter

KL har i en Administrativ Information den 13. maj 2011 redegjort for udgivelsesretten til KL’s Budgetvejledning og løndokumenter, herunder at Kommuneinformation i øjeblikket har en eksklusiv ret til den elektroniske udgivelse af disse.

Den elektroniske udgivelsesret til KL’s Budgetvejledning og løndokumenter ligger pt. hos Kommuneinformation.  EG A/S overtog pr. 1. januar 2011 Kommuneinformation, der i forbindelse med overdragelsen opretholdt udgivelsesretten.

Se også

Da Kommuneinformations udgivelsesret udløber pr. 1. januar 2013, vil KL nu give alle interesserede aktører muligheden for at udgive KL’s Budgetvejledning og løndokumenter med virkning fra 1. januar 2013.

De interesserede aktører vil blive inviteret til at gå i dialog med KL om de fastlagte betingelser for at købe adgang til at kunne udgive ovenstående fra den 1. januar 2013 og fremover.