Indhold

Annoncering af udbud

KL udbyder kontrakt om analyse af telemedicinske service-, support- og logistikfunktioner i forbindelse med landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom.

Udbredelsen af telemedicin på tværs af kommuner, regioner, praktiserende læger og borgere er en del af sidste års økonomiaftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL om udbredelse af telemedicin til borgere med KOL inden udgangen af 2019.

KL udbyder opgaven på vegne af en fællesoffentlig porteføljestyregruppe med deltagelse af regioner, kommuner og staten.

 

Udbudsmaterialet består af Udbudsbetingelser med følgende bilag:

1. Opgavebeskrivelse

2. Kontraktudkast

3. Tilbudsliste

4. ESPD

 

Bemærk, at bilag 4 er en xml-fil, som kun kan kun åbnes via ESPD-hjemmesiden ved hjælp af funktionerne heri, dvs. "importer", "eksporter" mv. Få evt. yderligere vejledning i udfyldelse af ESPD’et på www.bedreudbud.dk

Udbuddet er også annonceret på Tenders Electronic Daily (TED). Læs udbuddet på TED her.

 

Følgende underbilag er knyttet til opgavebeskrivelsen

  • Forståelsespapir – revideret. Bilaget er udsendt til Porteføljestyregruppens møde i februar.  2016
  • Udbredelse af telemedicin til borgere med KOL – præsentationsslides til brug i landsdelsprogrammerne. Bilaget har været udsendt til porteføljestyregruppens møde i april 2016.
  • Oversigt over aktiviteter i forudsætningsprojekter og landsdelsprogrammer. Bilaget har været udsendt til porteføljestyregruppens møde i april 2016.
  • Erfaringsopsamling vedr. service- support- og logistikfunktioner på tværs af sundhedssektorer. Bilaget er udarbejdet af en fælleskommunale / fællesregionale arbejdsgruppe og godkendt af Porteføljestyregruppen i april 2016.
  • Forslag til definitioner på service-, support- og logistikfunktioner. Udarbejdet i regi af arbejdsgruppe om service- support- og logistikfunktioner.

Spørgsmål til materialet besvares løbende. Bilaget "Spørgsmål og svar" kan du finde i boksen nedenfor: