Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

12.10.12 15:11

Trafiksikkerheden er en topprioritet i kommunerne

Trafiksikkerheden er en topprioritet i kommunerne
En undersøgelse viser, at et stort flertal af kommunerne har igangsat en lang række tiltag for at forbedre trafiksikkerheden.

Trafiksikkerheden omkring skolerne er et vigtigt fokusområde for kommunerne. Det viser en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne, som blev gennemført i et samarbejde mellem KL og Københavns Kommune i sommeren 2012.

Se også

Formålet var at se, i hvor stort omfang kommunerne havde fulgt anbefalingerne i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan ” Mod nye mål 2007-2012.” I alt 86 af landets 98 kommuner har svaret på undersøgelsen.

Trafiksikkerhed omkring skoler
Undersøgelsen viser, at 84 ud af de 86 kommuner arbejder aktivt for at fremme trafiksikkerheden omkring skolerne. Blandt andet via undervisningen, hvor politiet ofte er medvirkende, men også på forældremøder.

Mange skoler har udarbejdet og vedtaget en trafiksikkerhedspolitik, hvor skolen formulerer trafiksikkerhedsmæssige udfordringer og de tiltag, som elever, forældre og lærere planlægger at bruge for at forbedre situationen.

Se også

52 kommuner svarer desuden, at de enten har eller vil skrive ind i deres handlingsplan, at kommunernes skoler skal udarbejde en trafiksikkerhedspolitik.

Svært at overbevise lokale folkeskoler
I Frederikshavn Kommune har det været svært at overbevise de lokale folkeskoler om at lave en trafiksikkerhedsplan. De foretrækker, at kommunen gør det for dem.

Kun en enkelt skole har valgt at lave en politik, men det bliver ikke noget problem ved den nye skole, som er ved at blive bygget:

Se også

”Når børn fra tre distrikter, skal samles på en ny skole, så skal der fra starten være styr på trafiksikkerheden, så de kan komme sikkert i skole,” fortæller Jane Olsen fra Center for Park og Vej i Frederikshavn Kommune.

Kommuner henter oplysninger fra politiet
85 kommuner bruger uheldsdata fra den nationale uheldsdatabase, som bestyres af Vejdirektoratet og som indeholder data fra alle politiregistrerede trafikuheld.

Uheldsdataet bliver først og fremmest brugt til at udpege uheldsbelastede lokaliteter på vejnettet. 65 kommuner bruger data til at udpege sorte pletter(steder med tre uheld inden for tre år), og 44 kommuner udpeger grå strækninger(typisk farlige hovedveje med heftig trafik).

Se også

52 kommuner udarbejder en årlig uheldsstatistik for borgere. Uheldsdataet bliver også brugt til at planlægge kampagner, prioritere anlæg af cykelstier og til sagsbehandling og politikerbetjening.

Det bruger de også aktivt i Frederikshavn for at nå ud til en af de tunge grupper i ulykkestatistikken: De unge.

”Vores fokus har i de sidste år været på de unge. Dem, som lige har fået deres kørekort. De bliver alle inviteret med til en temaaften, hvor vi gennemgår et konkret uheld i detaljer. Bagefter kommer offeret fra det konkrete uheld ind og fortæller om konsekvenserne af ulykken. Fx starter hans dag med indtagelsen af smertestillende  piller, og han kan ikke spille fodbold med sin 10-årige søn. Vi slutter aftenen af med en præst. Der plejer at være ret stille til sidst,” siger Jane Olsen.

Se også

50 kommuner har svaret, at de har udført større krydsombygninger af i alt 121 kryds i byzoner, mens 24 kommuner har udført ombygninger af i alt 64 kryds i landzoner. Fx etablering af rundkørsler og lignende.

 

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes