Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

12.07.12 09:52

Seks råd til et bedre psykisk arbejdsmiljø

Seks råd til et bedre psykisk arbejdsmiljø
Se alle artikler i temaet
Støtte fra kolleger og ledere. Mening i arbejdet. Indflydelse. De er nogle af elementerne, der skal til for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Læs de seks råd her.

Stressforskningen har identificeret seks faktorer, som øger risikoen for stress, og som man dermed med rette kan have fokus på, når man arbejder med det psykiske arbejdsmiljø.

De seks faktorer kaldes ”de seks guldkorn” og gælder på tværs af brancher, kulturer og andre forskelligheder.

Indflydelse
Den enkelte har indflydelse på sit eget arbejde og på de betingelser, det foregår under. Det kan være arbejdstiden, hvem man arbejder sammen med, valg af redskaber eller procedurer, arbejdets tilrettelæggelse, arbejdsstedets indretning osv.

Mening i arbejdet
Man kan se, hvordan det, man selv laver, har sammenhæng med det samlede produkt. Det er også sådan, at arbejdet har en mening ud over selve det at tjene penge. Her kommer værdier og mål også ind i billedet.

Forudsigelighed
Forudsigelighed handler om at få de relevante informationer på det rigtige tidspunkt. Det vigtige her er at undgå uvished og ængstelse. Det er ikke meningen, at man skal kunne forudsige detaljerne i dagligdagen. Forudsigelighed handler om de store linjer.

Social støtte
Støtte kan være både praktisk og psykologisk. Det vigtige er, at den kommer på det rigtige tidspunkt, hvor man har behov for det. Støtten kan komme fra såvel kolleger som ledere.

Belønning
Det er vigtigt, at belønningen står mål med indsatsen. Ellers vil det opfattes som uretfærdigt. Belønningen kan være løn, anseelse og påskønnelse eller muligheder for udvikling og karriere i forbindelse med jobbet. Alle tre former for belønning har betydning for de ansatte.

Krav
Kravene i arbejdet er både kvantitative og kvalitative. De kvantitative krav skal være passende. Det betyder, at man hverken skal have for meget at lave eller for lidt. Også de kvalitative krav skal passe til personen. Arbejdet skal hverken være for svært eller for let. Måske ”lidt for svært” er det bedste. Endelig skal kravene være klare. Man skal vide, hvornår arbejdet er udført godt nok.

Kilde: Arbejdsmiljørådet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø  (NFA) samt hæftet ”Ledelse uden grænser” udgivet af Det Personale Politiske Forum i samarbejde med Væksthus for Ledelse.

Se også www.godarbejdslyst.dk

Se alle artikler i temaet

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes