Indhold

29.06.12 10:46

Regulering af lønninger mv. pr. 1. oktober 2012

Til Borgmesteren, Kommunaldirektøren, Løn- og personalekontoret.

Sagen

1. Regulering af kommunale lønninger inden for KTO-området.

I henhold til "Aftale pr. 1. april 2011 om lønninger for kommunalt ansatte”, skal der foretages en regulering af kommunale lønninger pr. 1. oktober 2012, jf. aftalens § 5.

 Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2012 består af to elementer:

  •  en aftalemæssig forhøjelse på 0,20%, jf. aftalens § 5, stk. 1, og
  •  en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. aftalens § 5, stk. 2.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse af lønudviklingen på det private arbejdsmarked for arbejdere og funktionærer indebærer efter aftalens § 5, stk. 2, ”reguleringsordningen”, at kommunalt ansattes lønninger med virkning fra 1. oktober 2012 nedsættes med 0,05%.

Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse og den ekstraordinære regulering, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2012 i alt forhøjes fra 26,8904% (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) til 27,0735% (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

2. Regulering af kommunale lønninger inden for SHK-området.

I henhold til "Aftale pr. 1. april 2011 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde", skal der foretages en regulering af kommunale lønninger pr. 1. oktober 2012, jf. aftalens § 5.

Se også

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2012 består af to elementer:

  •  en aftalemæssig forhøjelse på 0,20%, jf. aftalens § 5, stk. 1, og
  •  en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. aftalens § 5, stk. 2.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse af lønudviklingen på det private arbejdsmarked for arbejdere og funktionærer indebærer efter aftalens § 5, stk. 2, ”reguleringsordningen”, at kommunalt ansattes lønninger med virkning fra 1. oktober 2012 nedsættes med 0,05%.

Lønteknisk indebærer den ekstraordinære regulering, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2012 i alt forhøjes fra 11,2940% (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau) til 11,4546% (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau).

3. Regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2012.

Information om regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2012 bliver udsendt på et senere tidspunkt.

4. Regulering af efterindtægt af løn, rådighedsløn og ventepenge.

Reguleringsprocenten af

  • efterindtægt af løn,
  • rådighedsløn og
  •  ventepenge

 skal med virkning fra 1. oktober 2012 forhøjes til 27,0735 % (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

5. Udsendelse af lønbilag mv.

KL vil snarest udsende lønbilag mv. til abonnenter på NetInfo-serien (NIS) og til KL's blå lønsamlemapper.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om overenskomster og aftaler mv. på KL's hjemmeside www.kl.dk under topmenuen Arbejdsgiver.

Kontaktperson i KL

Se også

Giver denne information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til konsulent Michael Danielsen, Generelle Overenskomstforhandlinger, telefon 3370 3348, eller gerne pr. e-mail mda@kl.dk.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce