Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

24.08.12 15:51

Principiel sag om hjemmehjælp

Principiel sag om hjemmehjælp
Tirsdag indledes retsopgør, der skal afgøre, om Køge Kommune handlede lovligt, da den som led i besparelser beskar den praktiske hjælp til en række ældre borgere.

Når Køge Kommune og Ældre Sagen på tirsdag mødes i Østre Landsret i spørgsmålet om, hvorvidt en kommune må ændre på ældres hjemmehjælp, er det i en sag med stor betydning ikke bare for Køge, men for alle kommuner.

Så langt er Køges borgmester, Marie Stærke, og chefkonsulent Olav Felbo fra Ældre Sagen enige. Men her ophører enigheden så også.

Har stor betydning
Retssagen er anlagt af Ældre Sagen mod Køge Kommune, fordi kommunen i 2010 ændrede omfanget af praktisk hjælp til rengøring og tøjvask hos en række ældre borgere – og for nogle helt fratog hjælpen - som konsekvens af en presset økonomi.

”Sagen har stor betydning for ikke bare Køge, men alle kommuners muligheder for at styre kvalitet og økonomi” lyder det fra borgmester Marie Stærke (S).

”Hvis vi ikke har mulighed for at ændre vores serviceniveau eksempelvis på ældreområdet, er det ikke muligt at styre de kommunale økonomier - eller kvaliteten i vores ydelser. Det er særligt aktuelt lige nu, hvor vores velfærdssamfund står over for markante udfordringer med blandt flere og flere ældre borgere med brug for hjælp. Derfor ser vi frem til at få prøvet sagen ved domstolen, hvilket jeg er helt tryg ved”, siger Marie Stærke.

KL støtter under retssagen Køge Kommune som såkaldt biintervient, det vil sige støttende part. Det gør KL, fordi man i KL’s formandskab er enig med Køge Kommune i, at sagen er af stor principiel og praktisk betydning for kommunerne.

Handler om grundlæggende principper
I Ældre Sagen understreger chefkonsulent Olav Felbo, at sagen handler om grundlæggende, forvaltningsretlige principper – og egentlig ikke har noget med den sociale servicelov at gøre.

”Når man som borger én gang varigt har fået bevilget en bestemt ydelse fra det offentlige, skal der efter vores opfattelse være vægtige grunde til at tage den ydelse fra borgeren igen. Og en stram økonomi er ikke nogen gyldig grund,” fastslår Olav Felbo.

Han anerkender, at en kommune har udstrakt adgang til at fastlægge et bestemt serviceniveau, og som led i økonomiske besparelser kan en kommune også godt reducere sin service.

”Men så må det nye serviceniveau gælde for de borgere, der visiteres fremadrettet. Man kan ikke med tilbagevirkende kraft tage en varig ydelse fra borgeren alene af økonomiske grunde,” siger Olav Felbo.

Afgøres om nogle uger
I Køge Kommune mener man, at alle regler er overholdt:

”Vi behandler alle borgere efter lovgivningen. Det gælder også borgere, som har fået nedsat hjemmehjælpen – ud fra en konkret vurdering af den enkelte borgers behov og situation”, siger borgmester Marie Stærke.

Der ventes at gå nogle uger, før der falder dom i sagen.

**********************************************************
Artiklen er ændret mandag den 27. august kl. 13.45 med oplysningen om, at KL er biintervient i sagen.

Se alle artikler i temaet

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes