Indhold

Momentum nr. 2/2009, 15. september

TEMA: PSYKIATRI
15.09.09
Psykisk syge udskrives for tidligt
Borgere udskrives ofte fra psykiatrisk afdeling, før de er klar til det. Det er vurderingen fra et stort flertal af cheferne i den kommunale socialpsykiatri, som skal hjælpe de psykisk syge videre med livet. Psykiaternes formand erkender problemet.

15.09.09
Kommunal psykiatri under hårdt pres
Kommunerne oplever i disse år et markant større pres på det psykiatriske område. Der er både blevet flere sindslidende, som kræver et socialpsykiatrisk tilbud fra kommunerne, samtidig med at de enkelte har behov for mere omsorg og hjælp end tidligere. Det er især flere unge, diagnoser som ADHD og folk, der også har et misbrug, som har skabt presset. Et pres, som også kan mærkes på kommunernes pengepung.

15.09.09
Kommuner: Glem ikke socialpsykiatrien

ANDRE ARTIKLER
15.09.09
Eksamensbeviser lander geografisk skævt
Der er store geografiske forskelle på, hvor stor en andel af unge der får en ungdomsuddannelse, viser nye tal. Specielt på den københavnske vestegn og i flere udkantsområder står det skidt til. Her får mere end hver femte unge ikke en ungdomsuddannelse. Det er skidt for de unge, udviklingen og økonomien i de dårligst stillede områder, vurderer eksperter.

15.09.09
Kommuner i kø for at rive gamle rønner ned
Mange kommuner søger om statslig støtte til at opkøbe gamle huse og rive dem ned. Mindst 10.000 boliger er i så dårlig stand, at de ikke kan sælges på det almindelige boligmarked. Og det fører ofte til en dårlig spiral med fraflytning og sociale problemer i landsbyerne.

15.09.09
Hver fjerde private praktikplads er forsvundet

LEDER
15.09.09
Den folkelige opbakning til velfærdsstaten er på spil

Annonce
Annonce

Annonce