Indhold

Søg i Momentum

Søg i denne oversigt
-
 • Markant flere med psykiske vanskeligheder får hjælp af kommunen

  23.04.18

  Flere og flere voksne danskere med psykiske vanskeligheder får hjælp, og det sætter kommunernes økonomi under pres. Hjælpen spænder fra langvarige ophold på botilbud til støtte i eget hjem, og især sidstnævnte har været i voldsom vækst de seneste år. Det er både udtryk for, at flere har brug for hjælp, og for, at der er sket et skifte imod en mere individuel hjælp.

  Læs mere »

 • Klima og terrorsikring presser beredskaber

  23.04.18

  Hyppigere og større klimarelaterede hændelser som oversvømmelser, skybrud og storme samt en øget terrortrussel skaber store udfordringer for de kommunale beredskaber, viser ny Momentumrundspørge. Det handler både om økonomi, materiel og uddannelse. KL opfordrer derfor i de forestående økonomiforhandlinger regeringen til at finde flere penge til at kunne klare problemerne.

  Læs mere »

 • Andelen af børn og unge med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

  09.04.18

  På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Fra 2010 til 2017 er andelen, der har fået en diagnose inden de fylder 15 år steget fra fire til ni procent. Det stiller store krav til kommunernes tilbud og sætter økonomien under pres. For der skal være ansatte nok, og de skal have flere kompetencer, end det er tilfældet i dag.

  Læs mere »

 • Kommuner knokler for at skaffe faste læger på plejehjem

  09.04.18

  Over halvdelen af kommunerne har allerede tilknyttet faste læger på et eller flere plejehjem, og 11 procent er helt i mål. Der er mange fordele ved at have fast tilknyttede læger i forhold til blandt andet faglig sparring, bedre medicinhåndtering og et styrket samarbejde mellem almen praksis og kommunen om borgerne. Men en travl hverdag for lægerne kan gøre det svært for nogle kommuner at sikre aftaler på alle plejecentre.

  Læs mere »

 • Fem kommuner har en eksplosiv produktivitet

  09.04.18

  Der er store geografiske forskelle i produktiviteten, og fem kommuner ligger mere end 50 procent over landsgennemsnittet, viser en ny Momentum-analyse. Tilstedeværelsen af succesfulde fremstillingsvirksomheder er afgørende for en høj produktivitet, vurderer forsker.

  Læs mere »

 • Danske unge topper EU’s frivillighedsbarometer

  09.04.18

  De unge i Danmark ligger helt i top, når det gælder frivilligt arbejde på tværs af EU, viser ny Eurobarometer-undersøgelse. Det er især frivilligt arbejde for det lokale område, der tiltaler de unge, og det skal være jordnære og konkrete opgaver, der giver mening og gør en forskel her og nu, lyder det fra flere kilder.

  Læs mere »

 • Leder: Vi jagter et forlig til sidste fløjt – også for den danske models skyld

  09.04.18

  KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, skriver i sin leder om, at den danske model på det offentlige arbejdsmarked ikke er asymmetrisk.

  Læs mere »

 • Unge fylder mere og mere i stofmisbrugsbehandlingen

  19.03.18

  Ny Momentum-analyse viser, at unge stofmisbrugeres andel af personer der kommer i behandling næsten er fordoblet på 10 år, og nu udgør knap halvdelen af hele gruppen. Bedre opsporing og flere sårbare unge har skabt udviklingen, og fordi det især er hashmisbrug, der fylder, er der brug for en helhedsorienteret indsats med vægt på at få unge tilbage på sporet frem for den klassiske medicinske tilgang.

  Læs mere »

 • Regeringen leverer ikke lovede regelforenklinger til kommunerne

  05.03.18

  En helt ny opgørelse viser, at regeringen har leveret under halvdelen af de regelforenklinger, som de lovede kommunerne sidste sommer. Det møder kritik i kommunerne, der påpeger, at de har brug for mindre bureaukrati, hvis de skal kunne drives så effektivt som muligt. Økonomi- og indenrigsministeren forsikrer, at ambitionerne er der, men at det tager lidt længere tid end forventet.

  Læs mere »

 • Kommuner overtager sygehusopgaver men mangler klare rammer

  05.03.18

  Næsten alle kommuner svarer i en ny Momentum-undersøgelse, at de har overtaget opgaver, der tidligere blev løst på sygehuset, og sundhedsministeren har bebudet, at mange flere er på vej. Mange kommuner mangler dog aftaler om vilkår og økonomi. Der er brug for klare nationale rammer, hvis man skal fremtidssikre sundhedsvæsenets indsats for bl.a. ældre og borgere med kronisk sygdom, siger KL.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce