Indhold

Søg i Momentum

Søg i denne oversigt
-
 • Læger tager sjældnere på sygebesøg hos ældre

  11.12.17

  Siden 2009 er antallet af praktiserende lægers sygebesøg hos 65+-årige faldet med 32 procent, og andelen, der får besøg, er faldet fra 14 til 10 procent. Med lægernes nye overenskomst er der forhåbning om, at flere vil aflægge sygebesøg, og det forventer man sig meget af i KL, hvor man arbejder på at knytte kommuner og praktiserende læger tættere sammen.

  Læs mere »

 • Valgdeltagelsen steg i otte kommuner

  11.12.17

  Otte kommuner formåede at fortsætte stigningen i valgdeltagelse. Trods den overordnede lille nedgang er der grund til tilfredshed, mener forsker.

  Læs mere »

 • Tre ud af fire kommuner mangler ansatte til ældreområdet

  27.11.17

  Kommunerne oplever allerede nu problemer med at rekruttere især SOSU-assistenter til ældreområdet, og problemet forventes at blive meget større i fremtiden. Antallet af ældre over 80 år fordobles frem mod 2040, gennemsnitsalderen blandt de nuværende ansatte er høj, og der optages færre på SOSU-uddannelsen.

  Læs mere »

 • Aldrende ansatte presser kommunerne

  27.11.17

  Kommunerne har en højere andel ældre ansatte end i andre sektorer. Hver fjerde er mindst 55 år, og hvis man ser blot fem år frem i tiden, vil knap 60 procent af dem være fratrådt. Kommunerne har derfor fokus på at sikre den nødvendige arbejdskraft nu og i fremtiden.

  Læs mere »

 • Måling: 7 ud af 10 er sikre på at stemme

  13.11.17

  69 procent af vælgerne er nu helt sikre på, at de vil stemme til kommunalvalget på næste tirsdag, men der er stadig et efterslæb blandt de unge, hvor kun 57 procent er sikre på at stemme. Valgforsker vurderer, at det er lykkedes at få tag i de unge, men at de fortsat udgør en kæmpe udfordring. Den udfordring har de taget på sig i Silkeborg Kommune.

  Læs mere »

 • Hver tredje skifter parti fra folketingsvalg til kommunal

  13.11.17

  En tredjedel af vælgerne forventer at stemme på et andet parti til kommunalvalget, end de gjorde ved det seneste folketingsvalg. Størstedelen angiver kommunalpolitiske årsager til skiftet. Samtidig viser sammenligning af seneste folketings- og kommunalvalg store forskelle i partiernes tilslutning. Forskellige dagsordner, lokalpolitiske prioriteter på enkeltsager, traditioner og personer er ifølge forsker årsagerne til, at kommunalpolitik ikke bare kan sammenlignes med landspolitik.

  Læs mere »

 • Ældre vil fylde mere i stemmeboksene

  13.11.17

  Antallet af +65 årige er steget med 24 procent siden kommunalvalget i 2009. Det betyder, at de ældre nu udgør mere end en tredjedel af alle stemmeberettigede i 9 kommuner, og i 75 kommuner er flere end hver fjerde vælger over 65. Det kan få betydning for partiernes prioriteringer i valgkampen, men de ældre er en svær gruppe at få entydigt fat i, mener forsker.

  Læs mere »

 • Ældrepleje er vigtigst for danskerne i valgkampen

  13.11.17

  Ældrepleje er det absolut vigtigste emne for danskerne, når de skal stemme til kommunalvalget, og det er endnu vigtigere end ved sidste valg. Sundhed er det næst vigtigste og er steget mest siden sidste valg. Samtidig kan man se effekten af, at økonomien er blevet bedre ved at skat og beskæftigelsespolitik er blevet mindre vigtigt.

  Læs mere »

 • Demokratiets fest er sjovest sammen med andre

  13.11.17

  Over halvdelen af vælgerne forventer at tage til afstemningsstedet sammen med andre, når de skal stemme til kommunalvalget, viser en ny Momentum-undersøgelse. Valghandlingen er for mange en social begivenhed, og ved at påvirke nogen til at stemme kan man derfor også få andre med, vurderer forsker.

  Læs mere »

 • Leder: Nu skal krydset sættes

  13.11.17

  Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL opfordrer i sin leder alle til at stemme til kommunalvalget den 21. november.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce