Indhold

Søg i Momentum

Søg i denne oversigt
-
 • Mange flere kommer i små fleksjob

  21.11.16

  Antallet af fleksjobbere er steget markant, siden førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft, viser nye tal. Især små fleksjob på højest 10 timer om ugen vinder frem. Reformen har bragt nogle af de svageste grupper ind på arbejdsmarkedet, lyder det fra forsker. Et fleksjob på få timer om ugen passer også godt til de små virksomheders behov.

  Læs mere »

 • Misbrugere kommer ofte akut på hospitalet

  21.11.16

  Alkohol- og stofmisbrugere besøger skadestuen og bliver indlagt akut langt oftere end resten af befolkningen, viser ny Momentum-analyse. Det skyldes en blanding af et hårdt og kaotisk liv og dårlige erfaringer med sundhedsvæsenet, mener ekspert. Der er brug for bedre sammenhæng og mere fleksibilitet på sygehusene, så de bedre kan håndtere og rumme de tidskrævende misbrugere.

  Læs mere »

 • Socialsygeplejersker fungerer som bindeled

  21.11.16

  I Region Hovedstaden og Region Midtjylland har man ansat socialsygeplejersker, der har særlig viden om misbrugere og andre udsatte borgere. De kan hjælpe med at navigere i sundhedsvæsenet og fungere som bindeled mellem hospitalerne og kommunerne.

  Læs mere »

 • Smal elevgruppe vælger erhvervsskoler

  07.11.16

  Det er mest drenge og børn af mødre med ingen eller en erhvervsfaglig uddannelse, der vælger erhvervsskolerne efter 9. klasse, viser en ny Momentum-analyse. Flere aktører peger på, at vi skal blive bedre til at åbne andre unges øjne for mulighederne på erhvervsuddannelserne.

  Læs mere »

 • Danske mødre har verdensrekord i job

  07.11.16

  Danmark ligger i toppen på verdensplan, når det gælder andelen af mødre i beskæftigelse. Det er bemærkelsesværdigt, at så mange mødre med børn helt ned i vuggestuealderen arbejder, konstaterer forsker. Tidligere overvismand siger, at udviklingen har en klar positiv effekt for samfundet.

  Læs mere »

 • Mange gengangere i misbrugsbehandling

  07.11.16

  To tredjedele af alkoholikere og tre fjerdedele af stofmisbrugere har været i behandling før, når de tropper op på et behandlingstilbud. Samtidig afslutter kun hver fjerde misbruger sit behandlingsforløb, fordi behandlingen er færdig, viser ny Momentum-analyse. Det vidner om en meget tung målgruppe, hvor det for de fleste vil være urealistisk at nøjes med én behandling, vurderer eksperter.

  Læs mere »

 • Bilister vest for Storebælt er vilde med trækkrogen

  07.11.16

  Vestjylland ligger i toppen og Nordsjælland i bunden, når det handler om at hægte en trailer bag sin bil, viser en ny Momentum-analyse. At køre med trækkrog er i høj grad et spørgsmål om livsstil og vane, lyder det fra en livsstilsekspert, mens Ringkøbing-Skjern-politiker er stolt af topplacering.

  Læs mere »

 • Leder: Fundamentet lægges i dagtilbuddet

  07.11.16

  I sin leder skriver KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe om det vigtige i, at forældre kan stole på kvaliteten i dagtilbuddene, når de selv er på arbejde.

  Læs mere »

 • Landboer dyrker mindre sport og motion end byfolk

  24.10.16

  Ny undersøgelse viser, at der er stor forskel på land og by, når det gælder sport og motion. Byboerne er betydeligt mere aktive motionister. Det skyldes blandt andet en udvikling, hvor de traditionelle holdidrætter – som har været dominerende i landsamfund – har det svært. Derfor skal landkommuner tænke nyt og anderledes i forhold til bevægelse, hvis de vil kunne tiltrække tilflyttere fra byerne.

  Læs mere »

 • Milevid forskel på timetal på professionshøjskoler

  11.10.16

  Ny Momentum-analyse viser stor forskel på, hvor mange undervisningstimer de studerende får på landets professionshøjskoler. Det er bekymrende, og skolerne med færrest timer skylder en forklaring, mener forskningsleder Jørgen Søndergaard.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce