Indhold

Søg i Momentum

Søg i denne oversigt
-
 • Flere dør i hjemlige omgivelser

  16.10.17

  Andelen af danskere, der dør på hospitalet, er faldet siden 1982. I stedet dør flere i hjemmet og på plejehjem, og i 2016 gjaldt det for hele 57 procent. Der er dog endnu flere, der ønsker at dø hjemme, så der er potentiale til at øge andelen. Men det kræver, at kommunerne har de rette rammer til at pleje de døende.

  Læs mere »

 • Valgslogans: Fra panserbasse til 197 centimeter god tone

  16.10.17

  Det vrimler med slogans i den kommunale valgkamp. Hver 3. politiker, der genopstiller til byrådet, har et slogan, viser ny Momentum-undersøgelse. Men generelt er de for dårlige og platte, lyder det fra fagmand i retorik. Et godt slogan skal få vælgeren til både at se, lugte og smage.

  Læs mere »

 • Flere og flere østeuropæiske indvandrere i Danmark

  16.10.17

  På 28 år er antallet af østeuropæere, der er flyttet til Danmark, mere end syvdoblet. Østeuropæerne fylder meget i Midt- og Sydjylland, hvor de primært arbejder med landbrug og industri, mens rengøring er det primære erhverv i hovedstadsområdet. Østeuropæerne er og vil fortsat være vigtige for at kunne skabe vækst, men de kan blive sværere at rekruttere i fremtiden, vurderer DA og kommune.

  Læs mere »

 • Danmark har flest alene-forældre i EU

  16.10.17

  Danmark er det land i EU, hvor alene-forældrene udgør den største andel af børnefamilierne. Velstand, individualisering og sekularisering har bragt Danmark på førstepladsen, vurderer forsker. Han mener, alene-forældre kan skabe lige så gode rammer som to forældre, men at de er mere sårbare, ligesom det kan give problemer at finde ind i et godt samarbejde om de fælles børn.

  Læs mere »

 • Leder: Dialog og valgkamp

  16.10.17

  KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe skriver i sin leder om engagementet i lokaldemokratiet og den tak vi skylder dem, der stiller op.

  Læs mere »

 • Personale i daginstitutioner bruger tiden med børnene – ikke på møder og administration

  02.10.17

  Næsten 80 procent af det pædagogiske personales tid i daginstitutionerne foregår sammen med børnene, viser ny KL-undersøgelse. Det er meget positivt, at så høj en procentdel af tiden bliver brugt på kerneopgaven, vurderer forsker. Man kan dog overveje, om de praktiske opgaver kan frigøres fra det pædagogiske personale, så de får endnu mere tid med børnene.

  Læs mere »

 • Kommunalpolitikere: Folketinget blander sig for meget

  02.10.17

  Næsten 9 ud af 10 kommunalpolitikere mener, at Folketinget sætter det kommunale selvstyre under pres med detailregulering, og 65 procent mener, at landspolitikerne for ofte blander sig i enkeltsager. Der er brug for friere rammer, lyder det fra borgmester og rådmand, men ældreordfører på Christiansborg forbeholder sig retten til at blande sig i kommunernes virke, hvis de ikke prioriterer, som han ønsker det.

  Læs mere »

 • Flere indvandrere bliver socialrådgivere og sosuassistenter

  18.09.17

  Flere og flere med ikke-vestlig baggrund ansættes i job, der kræver en uddannelse. Flest arbejder fortsat med rengøring, men det er positivt, at gruppen fordeler sig på flere jobkategorier, lyder det fra flere sider.

  Læs mere »

 • Læger henviser sjældent til kommunale forebyggelsestilbud

  18.09.17

  Antallet af henvisninger pr. lægepraksis og andelen af praktiserende læger, der henviser til kommunale forebyggelsestilbud, er trods et lavt udgangspunkt ikke steget fra 2014 til 2016. Det viser ny Momentum-analyse. Forsker, praktiserende læger og KL ærgrer sig over den manglende fremgang. De mener, at der skal informeres endnu mere om tilbuddene, ligesom en enklere procedure forhåbentlig vil hjælpe.

  Læs mere »

 • Hvert tredje byrådsmedlem har været udsat for trusler eller chikane

  18.09.17

  31 procent af landets kommunalbestyrelsesmedlemmer har været udsat for trusler eller chikane fra en borger. Langt de fleste har oplevet det som skræmmende, og for nogle har det betydet, at de overvejede at forlade politik. Forsker frygter, at det kan gå ud over demokratiet, fordi politikere lægger en dæmper på, hvad de tør udtale sig om. En bedre dialog mellem borgere og lokalpolitikere er vejen frem, lyder det.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce