Indhold

Søg i Momentum

Søg i denne oversigt
-
 • Kommuner vil investere i skoler og veje

  16.05.16

  Skoler og veje står højt på listen over de områder, som kommunerne vil bruge anlægskroner på til næste år. I alt vil de bygge og renovere for 18 milliarder kroner i 2017, viser ny Momentum-undersøgelse. Men finansministeren vil ikke give kommunerne lov til at investere så meget. Det er et af de centrale temaer i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

  Læs mere »

 • Flere og flere psykisk syge presser kommunerne

  16.05.16

  Det psykiatriske system får flere og flere patienter, og det sætter den kommunale socialpsykiatri under pres, fordi de økonomiske rammer ikke ændrer sig i samme takt som antallet af patienter. Det er svært at levere en ordentlig service, og patienter risikerer at ende i tilbud, som ikke er gearet til at tage sig af dem, lyder det fra flere sider.

  Læs mere »

 • Demografisk udvikling presser kommunerne hårdt

  02.05.16

  66 procent af kommunerne forventer, at den demografiske udvikling vil øge driftsudgifterne i 2017, viser ny Momentum-rundspørge. Det er ikke mindst på ældre-, sundheds- og socialområdet, at kommunerne mærker et pres. Det bliver svært at undgå serviceforringelser, vurderer kommuner og forsker.

  Læs mere »

 • Plejehjemsbeboere er blevet svagere

  02.05.16

  Ældre på plejehjem bliver oftere indlagt og har oftere brug for den praktiserende læge. Fra 2008 til 2014 er begge dele steget med 14 procent, mens forbruget af sundhedsydelser har været konstant for andre ældre. Det vidner om, at plejehjemsbeboerne som gruppe er blevet svagere. Frem mod 2050 vil antallet af +80-årige stige med 150 procent, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, mener både ekspert og ældrechef.

  Læs mere »

 • Nedlagte hæveautomater plager ældre og turister

  02.05.16

  Antallet af bankfilialer og hæveautomater er faldet drastisk i de senere år, og Danmark er nu et af de lande i Europa, der har færrest hæveautomater målt pr. indbygger. Det viser ny Momentum-kortlægning. Det går hårdt ud over landdistrikter.

  Læs mere »

 • Vasketoiletter vinder indpas i ældres hjem

  02.05.16

  Flere og flere borgere får vasketoiletter i deres hjem på kommunens regning, viser ny undersøgelse. Der kommer også flere og flere loftlifte og spiserobotter, viser ny undersøgelse fra Center for Velfærdsteknologi. Samlet har kommunerne i de seneste år sparet over 400 millioner kroner på tre udvalgte teknologier, men de største besparelser er formentlig også høstet nu.

  Læs mere »

 • Leder: Kommuner i økonomisk dobbeltpres

  02.05.16

  Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, skriver i sin leder om det økonomiske pres, som den demografiske udvikling, det stigende antal flygtninge og urbaniseringen lægger på kommunerne.

  Læs mere »

 • EGU-ordning skubber svage unge mod uddannelse og arbejde

  18.04.16

  Mange bogligt svage elever, der ikke umiddelbart kan klare en ungdomsuddannelse, bliver hjulpet i beskæftigelse eller uddannelse via erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Kommunerne og Rådet for Ungdomsuddannelser er glade for de positive resultater. Ikke mindst, fordi EGU kan blive endnu vigtigere med de nye krav til optag på erhvervsuddannelserne.

  Læs mere »

 • Demens er kommet højt på den kommunale dagsorden

  18.04.16

  Det stærkt stigende antal demente har skabt øget kommunalt fokus på tilbud til de demente og deres pårørende. Alle kommuner har tilbud om aflastning eller rådgivning til de pårørende, mens 95 procent tilbyder aktivitetstilbud til de demente i dagtimerne. Alzheimerforeningen anerkender, at kommunerne har oppet sig, men efterspørger højere kvalitet i tilbuddene.

  Læs mere »

 • Gråhårede tilflyttere har penge med

  11.04.16

  I næsten tre fjerdedele af kommunerne har de 55-70-årige tilflyttere en højere indkomst end kommunens borgere i samme alder. Og i hver femte kommune har de ældre tilflyttere en indkomst, der er over 10 procent højere, viser ny Momentum-analyse. Flere aktører ser det som en understregning af, at seniorer er en attraktiv tilflyttergruppe, der bringer ikke blot penge, men også engagement med sig.

  Læs mere »