Indhold

Søg i Momentum

Søg i denne oversigt
-
 • Danske byboer bruger mange penge på boligen

  19.02.18

  Knap hver fjerde indbygger i de danske storbyer bruger over 40 procent af deres disponible indkomst på at betale husleje eller boliglån. Det overgås i EU kun af grækerne, viser en ny Momentum-analyse. Mange borgere og studerende med relativt lave indkomster, samt en høj boligkvalitet, der sætter grænser for hvor langt ned prisen kan komme, forklarer den høje andel. Det udfordrer kommunerne, når de skal finde boliger til borgere.

  Læs mere »

 • Mekanikere skifter oftere branche end pædagoger

  05.02.18

  Der er stor forskel på, hvor mange der skifter branche, når man ser på folk med uddannelser, der er rettet mod henholdsvis det offentlige og private arbejdsmarked. Kun 54 procent af automekanikerne arbejder i branchen 10 år efter deres uddannelse, mens det gælder for hele 93 procent af pædagogerne. Det afspejler blandt andet, at det offentlige arbejdsmarked er mindre konjunkturfølsomt end det private.

  Læs mere »

 • Kommuner har forbedret alkoholbehandlingen

  05.02.18

  Ny omfattende analyse viser, at alkoholbehandlingen i Danmark er blevet ensartet på tværs af landet samtidig med, at der er sket en stigning i andelen af vellykkede udskrivninger, siden kommunerne overtog opgaven. Én af de store udfordringer er at nå den betydelige gruppe af alkoholafhængige, som ikke på forhånd er kendt af kommunen, fastslår forsker.

  Læs mere »

 • Vandrådsmedlemmer i hård kritik af rammerne for opgaven

  05.02.18

  Kun 4 ud af 10 vandrådsmedlemmer mener, at det var muligt at løse vandrådenes opgave tilfredsstillende, viser ny rundspørge. Kritikken går især på statens rammer for opgaven, som også var med til at skabe splid blandt medlemmerne. KL og Landbrug & Fødevarer mener fortsat, det er godt med lokal inddragelse. Ministeriet vil evaluere forløbet, inden man beslutter sig for, hvilke opgaver vandrådene bedst løser fremover.

  Læs mere »

 • Ægteskab får mænd til at udskyde pension og kvinder til at skynde sig hjem

  05.02.18

  Gifte mænd trækker sig senere tilbage end ugifte, mens gifte kvinder gør det modsatte. Det viser en ny Momentum-analyse, hvor det også fremgår, at fraskilte kvinder og mænd trækker sig senest tilbage. Det handler om økonomi og traditionelle kønsroller, lyder det fra flere kilder.

  Læs mere »

 • Leder: Kommuner har godt fat i alkoholbehandling

  05.02.18

  Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL glæder sig i sin leder over, at kommunerne har forbedret alkoholbehandlingen i de år, de har haft ansvaret.

  Læs mere »

 • Seniordage koster kommunerne arbejdskraft

  22.01.18

  Seniordage skal sikre, at flere bliver på arbejdsmarkedet i længere tid, men trækker stik mod hensigten mere og mere arbejdskraft ud af kommunerne og har meget begrænset effekt på tilbagetrækningsalderen, viser ny KL-analyse. KL ønsker derfor at hæve grænsen for, hvornår man har ret til seniordage i takt med den højere folkepensionsalder. FOA ønsker ordningen bevaret som i dag.

  Læs mere »

 • Danskerne er kulturelle europamestre

  22.01.18

  Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik, der giver større udbud og gør det nemmere at bruge. Kulturforbruget kan styrke samfundsøkonomien, men kan også bidrage til sammenhold og identitet, viser erfaringer fra Helsingør.

  Læs mere »

 • Staten bygger mere og mere, mens kommunerne må holde igen

  08.01.18

  Skiftende regeringer har haft som ambition at reducere kommunernes byggeri for ikke at overophede økonomien, men samtidig bruger staten en større og større andel af de samlede offentlige anlægsudgifter, viser nye tal. Kommunerne har stort behov for både at bygge nyt og renovere for at optimere driften og undgå endnu større regninger i fremtiden.

  Læs mere »

 • Skovene vokser og vokser, men hvordan skal vi bruge dem?

  08.01.18

  Det danske skovområde er vokset drastisk, men hvad skal vi bruge den ekstra skov til? Regeringen arbejder i øjeblikket på en ny skovlov, som KL håber på dels giver bedre muligheder for friluftsliv for borgere og institutioner og dels en lempelse af fredskovsbegrebet. DIF håber også på bedre friluftsmuligheder, mens Danmarks Naturfredningsforening deler målet, men er betænkelig over for metoderne.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce