Indhold

Søg i Momentum

Søg i denne oversigt
-
 • EGU-ordning skubber svage unge mod uddannelse og arbejde

  18.04.16

  Mange bogligt svage elever, der ikke umiddelbart kan klare en ungdomsuddannelse, bliver hjulpet i beskæftigelse eller uddannelse via erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Kommunerne og Rådet for Ungdomsuddannelser er glade for de positive resultater. Ikke mindst, fordi EGU kan blive endnu vigtigere med de nye krav til optag på erhvervsuddannelserne.

  Læs mere »

 • Demens er kommet højt på den kommunale dagsorden

  18.04.16

  Det stærkt stigende antal demente har skabt øget kommunalt fokus på tilbud til de demente og deres pårørende. Alle kommuner har tilbud om aflastning eller rådgivning til de pårørende, mens 95 procent tilbyder aktivitetstilbud til de demente i dagtimerne. Alzheimerforeningen anerkender, at kommunerne har oppet sig, men efterspørger højere kvalitet i tilbuddene.

  Læs mere »

 • Gråhårede tilflyttere har penge med

  11.04.16

  I næsten tre fjerdedele af kommunerne har de 55-70-årige tilflyttere en højere indkomst end kommunens borgere i samme alder. Og i hver femte kommune har de ældre tilflyttere en indkomst, der er over 10 procent højere, viser ny Momentum-analyse. Flere aktører ser det som en understregning af, at seniorer er en attraktiv tilflyttergruppe, der bringer ikke blot penge, men også engagement med sig.

  Læs mere »

 • Flere flygtningebørn udfordrer kommunerne

  05.04.16

  På bare seks år er antallet af flygtningebørn, der får opholdstilladelse i Danmark, næsten 20-doblet, og alene fra 2014 til 2015 steg antallet fra 2.518 til 7.448, viser ny Momentum-kortlægning. Det giver kommunerne store udfordringer med at integrere børn i daginstitutioner og folkeskolen.

  Læs mere »

 • Flere og flere får bil i landkommuner

  05.04.16

  Andelen af husstande, der har bil, vokser mest i land- og yderkommuner, hvor mange i forvejen har bil. Det viser ny Momentum-analyse. Afstandene gør det nødvendigt at have bil på landet, mens lavere priser har gjort bilen attraktiv for flere mennesker, lyder det fra forsker. I Hjørring og Hedensted tænker de alternativt for at servicere unge og ældre, som ikke selv har bil.

  Læs mere »

 • Leder: Flygtningepres er en udfordring på alle måder

  05.04.16

  Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, skriver i leder om flygtningepresset på kommunerne, og hvorfor det til stadighed er nødvendigt at sikre kommunerne de rette praktiske og økonomiske rammer til at løse integrationsopgaven.

  Læs mere »

 • Væksthuse bidrager til jobskabelsen

  21.03.16

  De fem kommunale væksthuse i Danmark hjælper virksomhederne med at skabe job. En ny opgørelse af væksthusenes resultater viser, at de siden 2013 har skabt over 1.300 arbejdspladser. Især rollen som knudepunkt i erhvervsfremmesystemets mange tilbud fremhæves som positiv.

  Læs mere »

 • Borgmestre: Omprioriteringsbidrag vil ramme alle områder

  07.03.16

  93 procent af borgmestrene svarer i ny Momentum-rundspørge, at regeringens årlige omprioriteringsbidrag vil betyde forringelser på den borgernære service, hvis det udmøntes fuldt ud. Især ældreplejen, skoler og daginstitutioner bliver ramt, men ingen områder går fri.

  Læs mere »

 • Erhvervsuddannelser forsvinder fra Sjælland og Vestjylland

  07.03.16

  Antallet af uddannelsesretninger på erhvervsskoler er faldet siden 1993 i vestjyske og sjællandske kommuner, mens det er steget i kommuner med større byer. Det kan tvinge unge til at rejse længere for at få deres uddannelsesønske opfyldt og kan betyde, at nogle slet ikke får taget en uddannelse, siger forsker, der mener, at taxameterordningen er en stor del af forklaringen på udviklingen.

  Læs mere »

 • Inklusion giver ikke dårligere trivsel

  07.03.16

  Trivslen blandt specialskoleelever, der er kommet tilbage til den almene folkeskole, er ikke lavere end eleverne på specialskole. Det viser ny Momentum-analyse af den nationale trivselsmåling. Forsker og KL finder resultatet positivt, selv om der stadig skal arbejdes med at komme op på de andre elevers niveau. Skoleeleverne oplever også fremgang i inklusionsarbejdet, mens lærerne savner flere ressourcer.

  Læs mere »
Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes