Indhold

Søg i Momentum

Søg i denne oversigt
-
 • Kommuner savner aftaler om nye sundhedsopgaver

  16.01.17

  Flere end 9 ud af 10 kommuner varetager behandlingsopgaver, der tidligere blev løst på sygehuset. Men 43 procent har ikke indgået aftaler med sygehuset om opgaveoverdragelser. Det er et klart billede på, at kommunerne i dag har mange opgaver, som kræver bedre samarbejde med sygehusene, mener KL-udvalgsformand.

  Læs mere »

 • Kommuner vil fremme social mobilitet i dagtilbud

  16.01.17

  95 procent af kommunerne har en eller flere indsatser, der skal fremme den sociale mobilitet allerede i dagtilbuddene. Men de oplever, at arbejdet er forbundet med væsentlige udfordringer. Det er vigtigt, at kommunerne i højere grad udnytter, at næsten alle børn går i dagtilbud, lyder det fra flere sider.

  Læs mere »

 • Tilbud til svage unge har ringe dokumenteret effekt

  16.01.17

  En gennemgang af 21 undersøgelser af forberedende uddannelsestilbud til svage unge viser, at kun enkelte af tilbuddene har dokumenteret effekt for videre uddannelse og beskæftigelse. Vi får for lidt for pengene, og der er behov for en forenkling på området, lyder det fra flere kilder. KL er af vej med udspil til at styrke området.

  Læs mere »

 • Danskerne: Vold i hjemmet er ikke en privatsag

  16.01.17

  I Danmark er der en større synlighed og åbenhed om vold i hjemmet end i næsten alle andre EU-lande, fremgår det af ny måling. Det er et resultat af kvindebevægelsens kamp i 40 år, lyder det fra forsker. Tabuet er blevet mindre, men der er fortsat lang vej igen, fordi naboer og venner ikke blander sig, siger kvindekrisecentrenes formand.

  Læs mere »

 • Leder: Vi skal investere stort i de mindste børn

  16.01.17

  I sin leder skriver KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, om vigtigheden af, at kommunerne investerer tidligt og massivt i børn.

  Læs mere »

 • Markant flere får socialpædagogisk støtte

  05.12.16

  Antallet af borgere, der visiteres til socialpædagogisk støtte, er steget med 72 procent de seneste seks år. Siden 2012 er kommunernes udgifter til socialpædagogisk støtte næsten fordoblet og var sidste år knap seks milliarder kroner. KL mener, at stigningen kræver en genovervejelse af, hvordan området håndteres.

  Læs mere »

 • Mange udsatte unge vælger 10. klasse

  05.12.16

  Udsatte unge vælger i langt højere grad 10. klasse sammenlignet med andre unge, viser ny Momentum-analyse. Forsker peger på, at 10. klasse gør en positiv forskel for de unge, der har brug for et løft, inden de kan starte på en ungdomsuddannelse. Og det kan give mening at målrette 10. klasse til de svageste elever.

  Læs mere »

 • Overvægtige er godt med på det danske arbejdsmarked

  05.12.16

  Næsten 80 procent af de 50-59 årige svært overvægtige i Danmark er i arbejde. Det er næsten lige så mange som blandt andre i samme aldersgruppe, og dermed ligger Danmark i den europæiske top. Det viser ny OECD-rapport. Ifølge forsker peger det på, at det danske arbejdsmarked er blevet mere rummeligt.

  Læs mere »

 • Mange udsatte borgere giver udfordringer for boligområder

  05.12.16

  Over en tredjedel af alle kontakter i psykiatrien er fra beboere i almene boliger, selv om den almene sektor kun huser 17 procent af den samlede befolkning. Det viser ny analyse. Også når man ser på alkohol- og stofmisbrug er der stor overrepræsentation blandt borgere i alment byggeri. Det udfordrer naboer boligafdelinger, som ikke altid ved, hvordan de skal reagere.

  Læs mere »

 • Leder: KL ser frem til samarbejdet med den nye regering

  05.12.16

  I sin leder skriver KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe om KL's ønske om et tæt samarbejde med den nye regering.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce