Indhold

Søg i Momentum

Søg i denne oversigt
-
 • Danskere ryger hurtigere hjem fra sygehuset end andre europæere

  13.02.17

  Antallet af dage, danske patienter i gennemsnit er indlagt på sygehus, er faldet med 23 procent på 10 år, og det placerer Danmark som nummer tre over europæiske lande med kortest liggetid. Det er generelt en positiv udvikling, mener flere aktører. Men det stiller større krav til kommunernes pleje og behandling.

  Læs mere »

 • De største provinsbyer er groet stærkere end København

  13.02.17

  Ny Momentum-analyse punkterer myten om, at det er København, som tiltrækker alle tilflytterne fra de mindre byer. Set over de seneste 90 år er de 29 største provinsbyer i gennemsnit faktisk vokset stærkere end hovedstadsområdet. Forsker slår fast, at urbanisering i Danmark ikke bare er et ryk mod København og Aarhus, men i høj grad også mod de regionale hovedbyer.

  Læs mere »

 • Hjemmeplejen udfører lægeopgaver i hver tredje kommune

  13.02.17

  I hver tredje kommune uddelegerer praktiserende læger opgaver til den kommunale hjemmepleje, viser ny Momentum-rundspørge. Ekspert og kommuner mener, at det bør ske endnu flere steder fremover, så de forskellige faggruppers ressourcer udnyttes bedre.

  Læs mere »

 • Kommuner er blevet bedre til bygge- og miljøsager

  13.02.17

  Kommunerne har over en bred kam haft fokus på at effektivisere sagsbehandlingen i bygge-, miljø- og husdyrsager. Det har ført til kortere sagsbehandlingstider og mere tilfredse ansøgere og medarbejdere, viser ny Momentum-rundspørge. Erhvervsorganisation anerkender forbedringen, men påpeger, at det er vigtigt med et fortsat fokus på at effektivisere og forenkle regler og sagsbehandling.

  Læs mere »

 • Leder: Sundhedsvæsenet skal hænge sammen

  13.02.17

  I sin leder skriver KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, om vigtigheden af et endnu bedre samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet.

  Læs mere »

 • 3 ud af 10 udsatte børn i udskolingen vejer for meget

  30.01.17

  Andelen af udsatte børn med overvægt øges markant i løbet af skoletiden, viser ny KL-analyse. Det handler blandt andet om, at der skal være mere fokus på de udsatte børns kost, lyder det fra landsformanden for de anbragte børns forening. Børnesundhedsforsker påpeger, at en tidlig indsats kommer mange gange tilbage.

  Læs mere »

 • Kommuner savner aftaler om nye sundhedsopgaver

  16.01.17

  Flere end 9 ud af 10 kommuner varetager behandlingsopgaver, der tidligere blev løst på sygehuset. Men 43 procent har ikke indgået aftaler med sygehuset om opgaveoverdragelser. Det er et klart billede på, at kommunerne i dag har mange opgaver, som kræver bedre samarbejde med sygehusene, mener KL-udvalgsformand.

  Læs mere »

 • Kommuner vil fremme social mobilitet i dagtilbud

  16.01.17

  95 procent af kommunerne har en eller flere indsatser, der skal fremme den sociale mobilitet allerede i dagtilbuddene. Men de oplever, at arbejdet er forbundet med væsentlige udfordringer. Det er vigtigt, at kommunerne i højere grad udnytter, at næsten alle børn går i dagtilbud, lyder det fra flere sider.

  Læs mere »

 • Tilbud til svage unge har ringe dokumenteret effekt

  16.01.17

  En gennemgang af 21 undersøgelser af forberedende uddannelsestilbud til svage unge viser, at kun enkelte af tilbuddene har dokumenteret effekt for videre uddannelse og beskæftigelse. Vi får for lidt for pengene, og der er behov for en forenkling på området, lyder det fra flere kilder. KL er på vej med udspil til at styrke området.

  Læs mere »

 • Danskerne: Vold i hjemmet er ikke en privatsag

  16.01.17

  I Danmark er der en større synlighed og åbenhed om vold i hjemmet end i næsten alle andre EU-lande, fremgår det af ny måling. Det er et resultat af kvindebevægelsens kamp i 40 år, lyder det fra forsker. Tabuet er blevet mindre, men der er fortsat lang vej igen, fordi naboer og venner ikke blander sig, siger kvindekrisecentrenes formand.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce