Indhold

Søg i Momentum

Søg i denne oversigt
-
 • Patienter med skizofreni får mindre og mindre behandling

  27.03.17

  Indlæggelsesdagene bliver færre og færre for patienter med skizofreni, og antallet af ambulante besøg stiger ikke tilsvarende, viser ny Momentum-analyse. Det bekymrer forsker og Landsforeningen SIND, som mener, at patienter med skizofreni ikke får nok behandling i psykiatrien. Regionerne tager bekymringen alvorligt.

  Læs mere »

 • Velfærdsteknologi er blevet hverdagskost i kommunerne

  13.03.17

  Ny undersøgelse viser, at næsten alle kommuner i dag bruger velfærdsteknologi som loftlifte og vasketoiletter på plejehjem og i private hjem, og ny teknologi står på spring. Afgørende for succes er, at borgerne, pårørende og de ansatte arbejder ud fra en fælles forståelse, lyder det fra forsker.

  Læs mere »

 • Den bornholmske vækstmaskine kører i højeste gear

  13.03.17

  Beboerne på klippeøen har haft den højeste økonomiske vækst pr. indbygger siden finanskrisen, viser ny Momentum-analyse. Forklaringen på udviklingen er blandt andet en industribranche og en oplevelsesturisme i vækst, men også affolkning af Bornholm. Derfor medfører den økonomiske fremgang også et problem: mangel på arbejdskraft.

  Læs mere »

 • Kronisk syge danskere bliver ved med at arbejde

  13.03.17

  Danmark er blandt de bedste i Europa til at fastholde de 50-59 årige med kroniske sygdomme på arbejdsmarkedet. Fleksjobordningen, der blev indført i 1998, får hovedæren for den høje beskæftigelsesrate. Gigtforeningen glæder sig over placeringen, men advarer mod, at det bliver en sovepude.

  Læs mere »

 • Flere danskere bor under samme tag som svigermor

  13.03.17

  Antallet af danske familier, som bor sammen med svigerforældre, er steget med 27 procent siden 2007, viser ny Momentum-analyse. Muligheden for at dele huslejen og få hverdagskabalen til at gå op er en af hovedforklaringerne på udviklingen. Samtidig har forældre og børn fået et mere ligeværdigt forhold i de seneste årtier.

  Læs mere »

 • Leder: Vi skal favne teknologiens muligheder klogt

  13.03.17

  Den sunde fornuft og brug af moden teknologi er helt afgørende, og de kommunale beslutningstagere skal have øje for de udfordringer og problematikker, som teknologien også indebærer, skriver KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, i sin leder.

  Læs mere »

 • Landsbyer har udsigt til endnu flere spøgelsesboliger i fremtiden

  27.02.17

  Ifølge en ny Momentum-prognose vil der hvert år komme flere tomme ejerboliger i landområderne. Det kalder på flere penge til landsbyfornyelse, mener en række aktører. Derudover skal det gøres mere attraktivt at bo i landdistrikterne gennem blandt andet bedre lånemuligheder og udbygning af bredbånds- og mobildækningen.

  Læs mere »

 • Danskere ryger hurtigere hjem fra sygehuset end andre europæere

  13.02.17

  Antallet af dage, danske patienter i gennemsnit er indlagt på sygehus, er faldet med 23 procent på 10 år, og det placerer Danmark som nummer tre over europæiske lande med kortest liggetid. Det er generelt en positiv udvikling, mener flere aktører. Men det stiller større krav til kommunernes pleje og behandling.

  Læs mere »

 • De største provinsbyer er groet stærkere end København

  13.02.17

  Ny Momentum-analyse punkterer myten om, at det er København, som tiltrækker alle tilflytterne fra de mindre byer. Set over de seneste 90 år er de 29 største provinsbyer i gennemsnit faktisk vokset stærkere end hovedstadsområdet. Forsker slår fast, at urbanisering i Danmark ikke bare er et ryk mod København og Aarhus, men i høj grad også mod de regionale hovedbyer.

  Læs mere »

 • Hjemmeplejen udfører lægeopgaver i hver tredje kommune

  13.02.17

  I hver tredje kommune uddelegerer praktiserende læger opgaver til den kommunale hjemmepleje, viser ny Momentum-rundspørge. Ekspert og kommuner mener, at det bør ske endnu flere steder fremover, så de forskellige faggruppers ressourcer udnyttes bedre.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce