Indhold

Nummer 1, 17. januar 2017

 • Kommuner savner aftaler om nye sundhedsopgaver

  Flere end 9 ud af 10 kommuner varetager behandlingsopgaver, der tidligere blev løst på sygehuset. Men 43 procent har ikke indgået aftaler med sygehuset om opgaveoverdragelser. Det er et klart billede på, at kommunerne i dag har mange opgaver, som kræver bedre samarbejde med sygehusene, mener KL-udvalgsformand.

 • Kommuner vil fremme social mobilitet i dagtilbud

  95 procent af kommunerne har en eller flere indsatser, der skal fremme den sociale mobilitet allerede i dagtilbuddene. Men de oplever, at arbejdet er forbundet med væsentlige udfordringer. Det er vigtigt, at kommunerne i højere grad udnytter, at næsten alle børn går i dagtilbud, lyder det fra flere sider.

 • Tilbud til svage unge har ringe dokumenteret effekt

  En gennemgang af 21 undersøgelser af forberedende uddannelsestilbud til svage unge viser, at kun enkelte af tilbuddene har dokumenteret effekt for videre uddannelse og beskæftigelse. Vi får for lidt for pengene, og der er behov for en forenkling på området, lyder det fra flere kilder. KL er af vej med udspil til at styrke området.

 • Danskerne: Vold i hjemmet er ikke en privatsag

  I Danmark er der en større synlighed og åbenhed om vold i hjemmet end i næsten alle andre EU-lande, fremgår det af ny måling. Det er et resultat af kvindebevægelsens kamp i 40 år, lyder det fra forsker. Tabuet er blevet mindre, men der er fortsat lang vej igen, fordi naboer og venner ikke blander sig, siger kvindekrisecentrenes formand.

 • Leder: Vi skal investere stort i de mindste børn

  I sin leder skriver KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, om vigtigheden af, at kommunerne investerer tidligt og massivt i børn.

Annonce
Annonce

Annonce