Indhold

Nummer 9, 8. maj 2018

 • Befolkningsvækst presser kommunernes økonomi

  Der bliver flere indbyggere i Danmark, og specielt antallet i de ældste aldersgrupper stiger, hvilket lægger et særligt pres på kommunerne. Hvis ikke regeringen anerkender det i forhandlingerne om kommunernes økonomi, risikerer man, at resultatet bliver dårligere service til borgerne, lyder advarslen fra KL’s formand.

 • Anlægsloft bremser kommunal renovering og nybyggeri

  Kommunernes anlægsbehov i 2019 overstiger dette års budget med fire milliarder, men finansministeren vil ikke øge budgettet, og det vil betyde, at renovering og nybyggeri må udskydes til gene for borgerne. KL opfordrer derfor til at forhøje anlægsrammen og tage jordkøb ud af rammen.

 • Kommuner styrker samarbejde med virksomheder om flygtninge

  Kommunerne oplever, at de fleste virksomheder er blevet mere åbne om virksomhedsrettede tilbud og jobåbninger for flygtninge end for et år siden, og blandt virksomhederne genkender man, at samarbejdet er blevet bedre.

 • Mange stofmisbrugere med psykiske problemer er ikke i kontakt med psykiatrien

  56 procent af stofmisbrugerne med en psykisk diagnose var ikke i kontakt med psykiatrien det år, de blev indskrevet til stofmisbrugsbehandling, viser ny Momentum-opgørelse. Når misbrugerne samtidig har brug for en bred vifte af sociale indsatser, undrer det KL-udvalgsformand, at sundhedsministeren vil flytte alle dobbeltdiagnosepatienterne til regionerne. Også rusmiddelforsker er bekymret.

 • Leder: Kommunerne skal sikres gode rammer for at udvikle velfærden

  I sin leder skriver KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, om, hvor vigtigt det er, at kommunernes økonomi følger med den demografiske udvikling.

Annonce
Annonce

Annonce