Indhold

Nummer 3, 14. februar 2017

 • Danskere ryger hurtigere hjem fra sygehuset end andre europæere

  Antallet af dage, danske patienter i gennemsnit er indlagt på sygehus, er faldet med 23 procent på 10 år, og det placerer Danmark som nummer tre over europæiske lande med kortest liggetid. Det er generelt en positiv udvikling, mener flere aktører. Men det stiller større krav til kommunernes pleje og behandling.

 • De største provinsbyer er groet stærkere end København

  Ny Momentum-analyse punkterer myten om, at det er København, som tiltrækker alle tilflytterne fra de mindre byer. Set over de seneste 90 år er de 29 største provinsbyer i gennemsnit faktisk vokset stærkere end hovedstadsområdet. Forsker slår fast, at urbanisering i Danmark ikke bare er et ryk mod København og Aarhus, men i høj grad også mod de regionale hovedbyer.

 • Hjemmeplejen udfører lægeopgaver i hver tredje kommune

  I hver tredje kommune uddelegerer praktiserende læger opgaver til den kommunale hjemmepleje, viser ny Momentum-rundspørge. Ekspert og kommuner mener, at det bør ske endnu flere steder fremover, så de forskellige faggruppers ressourcer udnyttes bedre.

 • Kommuner er blevet bedre til bygge- og miljøsager

  Kommunerne har over en bred kam haft fokus på at effektivisere sagsbehandlingen i bygge-, miljø- og husdyrsager. Det har ført til kortere sagsbehandlingstider og mere tilfredse ansøgere og medarbejdere, viser ny Momentum-rundspørge. Erhvervsorganisation anerkender forbedringen, men påpeger, at det er vigtigt med et fortsat fokus på at effektivisere og forenkle regler og sagsbehandling.

 • Leder: Sundhedsvæsenet skal hænge sammen

  I sin leder skriver KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, om vigtigheden af et endnu bedre samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet.

Annonce
Annonce

Annonce