Indhold

Nummer 15, 19. september 2017

 • Flere indvandrere bliver socialrådgivere og sosuassistenter

  Flere og flere med ikke-vestlig baggrund ansættes i job, der kræver en uddannelse. Flest arbejder fortsat med rengøring, men det er positivt, at gruppen fordeler sig på flere jobkategorier, lyder det fra flere sider.

 • Læger henviser sjældent til kommunale forebyggelsestilbud

  Antallet af henvisninger pr. lægepraksis og andelen af praktiserende læger, der henviser til kommunale forebyggelsestilbud, er trods et lavt udgangspunkt ikke steget fra 2014 til 2016. Det viser ny Momentum-analyse. Forsker, praktiserende læger og KL ærgrer sig over den manglende fremgang. De mener, at der skal informeres endnu mere om tilbuddene, ligesom en enklere procedure forhåbentlig vil hjælpe.

 • Hvert tredje byrådsmedlem har været udsat for trusler eller chikane

  31 procent af landets kommunalbestyrelsesmedlemmer har været udsat for trusler eller chikane fra en borger. Langt de fleste har oplevet det som skræmmende, og for nogle har det betydet, at de overvejede at forlade politik. Forsker frygter, at det kan gå ud over demokratiet, fordi politikere lægger en dæmper på, hvad de tør udtale sig om. En bedre dialog mellem borgere og lokalpolitikere er vejen frem, lyder det.

 • I Frederikshavn har de taget senior-ansatte til sig

  Siden 2008 er erhvervsfrekvensen blandt de 60-64 årige steget med knap 10 procentpoint, og over halvdelen var i 2015 i beskæftigelse. Fremgangen ses i alle kommuner, men der er store forskelle på, hvor meget det er gået frem, og hvor mange seniorer der arbejder.

 • Leder: Kommunalpolitikere skal føle sig trygge

  KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe skriver på baggrund af Momentums rundspørge, hvor hver tredje kommunalpolitiker har været udsat for trusler eller chikane, i sin leder om at kommunalpolitikerne skal kunne føle sig trygge, når de giver udtryk for deres holdninger og er med at træffe demokratiske beslutninger for fællesskabet

Annonce
Annonce

Annonce