Indhold

top billede

Nummer 8, 19. april 2016

  • EGU-ordning skubber svage unge mod uddannelse og arbejde

    Mange bogligt svage elever, der ikke umiddelbart kan klare en ungdomsuddannelse, bliver hjulpet i beskæftigelse eller uddannelse via erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Kommunerne og Rådet for Ungdomsuddannelser er glade for de positive resultater. Ikke mindst, fordi EGU kan blive endnu vigtigere med de nye krav til optag på erhvervsuddannelserne.

  • Demens er kommet højt på den kommunale dagsorden

    Det stærkt stigende antal demente har skabt øget kommunalt fokus på tilbud til de demente og deres pårørende. Alle kommuner har tilbud om aflastning eller rådgivning til de pårørende, mens 95 procent tilbyder aktivitetstilbud til de demente i dagtimerne. Alzheimerforeningen anerkender, at kommunerne har oppet sig, men efterspørger højere kvalitet i tilbuddene.
Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes