Indhold

KL-nyheder

Presse- og nyhedsteamet i Kommunikation producerer dagligt nyheder til forsiden af KL’s hjemmeside.

Sigtet med nyhederne er at give indblik i, kendskab til og forståelse for KL-relevante og kommunale synspunkter og aktiviteter.

Der udsendes et dagligt nyhedsbrev kl. 12.00. For at modtage mailen, skal du oprette en profil og vælg KL-nyheder under Mine adviseringer. Opret profil.

Redaktionen bag KL-nyhederne kan kontaktes på nyheder@kl.dk.

KL-nyheder

 • Debatindlæg: Kobling mellem kultur og erhverv er en styrke

  Debatindlæg: Kobling mellem kultur og erhverv er en styrke

  Det har både vakt begejstring og rynkede bryn, at KL har lagt kultur-, erhvervs- og planområdet sammen i ét udvalg. Men der er ingen grund til at frygte, at den kobling bliver en svækkelse af kultur- og fritidsområdet – tværtimod, skriver formanden for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg Leon Sebbelin.

 • Debatindlæg: Sammenhæng på tværs er en del af løsningen

  Debatindlæg: Sammenhæng på tværs er en del af løsningen

  Kommunerne vil gøre alt for at indfri ambitionerne for den nye kommunale ungeindsats og forberedende grunduddannelse, men det kræver en helhedsorienteret politisk indsats, skriver formanden for KL's Børne- og Undervisningsudvalg i et debatindlæg.

 • Ingen klar sammenhæng mellem møllestøj og sygdom

  Ingen klar sammenhæng mellem møllestøj og sygdom

  Den første delundersøgelse af helbredseffekter af vindmøllestøj er netop offentliggjort. Undersøgelsen viser ikke nogen klar sammenhæng mellem vindmøllestøj og sygdom.

 • Regeringens sanktionsudspil er den rigtige medicin

  Regeringens sanktionsudspil er den rigtige medicin

  Der er behov for nye og forenklede sanktionsregler på beskæftigelsesområdet.

 • KL har nu afsendt lockoutvarsler

  KL har nu afsendt lockoutvarsler

  KL har i dag sendt lockoutvarsler til de faglige organisationer. De dækker i alt cirka 250.000 kommunalt ansatte, som kan blive lockoutet fra 10. april, hvis det ikke lykkes at lande et forlig inden da. KL har friholdt næsten alle ansatte på ældre-, social-, sundheds- og handicapområdet fra konflikten for at skåne de svageste borgere.

 • Sådan får topledelsen succes med strategien

  Sådan får topledelsen succes med strategien

  Den strategi, som topledelsen har udviklet og implementeret, fører sjældent til de ændringer, der ellers var hensigten. Det skyldes ikke nødvendigvis, at strategien er dårlig, eller topledelsen ikke er dygtig nok. Det kan i stedet skyldes, at oversættelsen ikke fungerer. Derfor har Væksthus for Ledelse sammen med forsker Søren Obed Madsen afprøvet og udviklet metoder til at oversætte strategier til praksis.

 • Topmødedebat: For mange aktører i erhvervsfremmesystemet 09.03.18 14:15

  Topmødedebat: For mange aktører i erhvervsfremmesystemet

  Hvem skal sammen med staten stå i spidsen for fremtidens erhvervsfremme? Kommunerne eller regionerne? Det spørgsmål var omdrejningspunktet i en temadebat på KL's topmøde.

 • Konstante og hurtige forandringer stiller krav til kommunalpolitikere 09.03.18 11:55

  Konstante og hurtige forandringer stiller krav til kommunalpolitikere

  Den internationale ledelsesekspert, Rob Kaiser, gav på KL's topmøde kommunalpolitikerne gode råd til, hvordan de skal agere i en verden med hastigt stigende forandringer og kompleksitet.

 • Ny formand og næstformand i KL 08.03.18 16:50
  Pressemeddelelse

  Ny formand og næstformand i KL

  På et møde torsdag eftermiddag har KL’s bestyrelse konstitueret sig. Det betyder, at det nu er på plads, hvem der skal være formand og næstformand for KL. Medlemmerne af KL’s formandskab, formænd og næstformænd for KL's s 8 udvalg og hvem, der skal sidde i KL’s repræsentantskab, er også afklaret.

 • Her er KL's nye bestyrelse 08.03.18 13:42
  Pressemeddelelse

  Her er KL's nye bestyrelse

  KL's bestyrelsesmedlemmer for valgperioden 2018-2022 er på plads. De 17 medlemmer er netop blevet valgt på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde.

 • Statsminister: Brug integrationsværktøjerne eller staten må overtage 08.03.18 11:51

  Statsminister: Brug integrationsværktøjerne eller staten må overtage

  Kommunerne spiller en vigtig rolle for integrationen, og derfor opfordrede Lars Løkke Rasmussen på KL's topmøde kommunerne til at bruge værktøjerne i ghettoplanen, ellers kan det blive nødvendigt, at staten tager over. KL-formand Martin Damm er tilfreds med flere værktøjer, men mener staten skal blande sig udenom det kommunale arbejde.

 • "Arbejdsmarkedet bliver jo ikke overophedet af, at vi køber en mark" 08.03.18 10:06

  "Arbejdsmarkedet bliver jo ikke overophedet af, at vi køber en mark"

  KL-formand Martin Damm slog til lyd for, at kommunerne skal have lov at bygge og renovere mere, da han talte på KL's topmøde. Og så skosede han regeringen for ikke at levere de aftalte regelforenklinger.