Indhold

KL-nyheder

Presse- og nyhedsteamet i Kommunikation producerer dagligt nyheder til forsiden af KL’s hjemmeside.

Sigtet med nyhederne er at give indblik i, kendskab til og forståelse for KL-relevante og kommunale synspunkter og aktiviteter.

Der udsendes et dagligt nyhedsbrev kl. 12.00. For at modtage mailen, skal du oprette en profil og vælg KL-nyheder under Mine adviseringer. Opret profil.

Redaktionen bag KL-nyhederne kan kontaktes på nyheder@kl.dk.

KL-nyheder

 • Fremtidssikring af indsatsen til ældre og kronikere kræver investeringer i det nære

  Fremtidssikring af indsatsen til ældre og kronikere kræver investeringer i det nære

  Flere borgere skal behandles i deres nærmiljø. Kommunerne har både kompetencerne og relevante tilbud, men der mangler en konkret national plan. Nyt sundhedsindspark fra KL peger på, hvad der skal til for at løse fremtidens efterspørgsel på sundhedsindsatser i det nære.

 • Kommunale budgetter rammer lige i plet

  Kommunale budgetter rammer lige i plet

  En foreløbig opgørelse af de kommunale budgetter for 2018 viser, at de rammer lige i plet i forhold til det aftalte mellem KL og regeringen i økonomiaftalen. KL-formand Martin Damm glæder sig over det stærke kommunale sammenhold i budgetlægningen.

 • KL sætter rekruttering øverst på dagsordenen til overenskomstforhandlinger

  KL sætter rekruttering øverst på dagsordenen til overenskomstforhandlinger

  KL og de faglige organisationer har i dag udvekslet krav op til de kommende overenskomstforhandlinger. KL's hovedkrav er, at rekrutteringsudfordringen skal imødegås ved at målrette lønudviklingen, så først og fremmest SOSU-personalet får en større del af kagen.

 • Læger tager sjældnere på sygebesøg hos ældre

  Siden 2009 er antallet af praktiserende lægers sygebesøg hos 65+-årige faldet med 32 procent, og andelen, der får besøg, er faldet fra 14 til 10 procent. Med lægernes nye overenskomst er der forhåbning om, at flere vil aflægge sygebesøg, og det forventer man sig meget af i KL, hvor man arbejder på at knytte kommuner og praktiserende læger tættere sammen.

 • Debat: Hvem betaler databøderne?

  Debat: Hvem betaler databøderne?

  Det kan få store konsekvenser for velfærden til borgerne, hvis offentlige myndigheder skal have bøder for at overtræde den kommende databeskyttelsesforordning, skriver Pia Færch i debatindlæg.

 • KL præsenterer udspil til ny erhvervsfremmeindsats

  KL præsenterer udspil til ny erhvervsfremmeindsats

  KL præsenterer nu fire konkrete forslag til en forenkling af erhvervsfremmeindsatsen.