Indhold

Fakta og nøgletal om kommunerne

På denne side kan du finde forskellige fakta om kommunerne, deres opgaver og deres udførsel af dem.

Søg i denne oversigt
-
 • Børneattester på foreningsområdet

  KL har udarbejdet en oversigt over spørgsmål og svar (FAQ) vedrørende børneattester på foreningsområdet.

  Læs mere »

 • Erklæring om indhentelse af børneattester

  Undervisningsministeriet har udarbejdet en blanket til erklæring om indhentelse af børneattester til brug for folkeoplysende foreninger.

  Læs mere »

 • Faktaark: Administrativt personale i kommunerne

  Hvad er op, og hvad er ned, når snakken falder på kommunernes ad-ministration? KL har samlet fakta om kommunernes administrative personale.

  Læs mere »

 • Faktaark: Anbringelser af børn og unge

  KL har udarbejdet et faktaark om kommunernes anbringelser af børn og unge.

  Læs mere »

 • Faktaark: Atypiske ansatte i kommunerne

  Fleksjob, løntilskudsjob og seniorjob er forskellige beskæftigelsesordninger, hvor arbejdsgivere kan få tilskud fra kommunen til at ansætte medarbejdere. Det er frivilligt for en kommune, at ansætte fleksjobbere. I forhold til løntilskudsjob er kommunerne underlagt kvoter for, hvor mange, der skal være ansat. Samtidig er kommunerne forpligtet til at ansætte ledige, der er berettiget til et seniorjob.

  Læs mere »

 • Faktaark: Dagtilbud

  Beskrivelsen af dagtilbudsområdet indeholder dagpleje, vuggestue, børnehave, integrerede daginstitutioner, fritidshjem, klubber samt skolefritidsordninger (SFO - egentlig underlagt Folkeskoleloven).

  Læs mere »

 • Faktaark: De kommunalt ansatte

  Der er knap 500.000 personer ansat i de danske kommuner. Mange af de kommunalt ansatte står overfor snarlig pension. Samtidig er tre ud af fire kvinder og næsten halvdelen af de ansatte er på deltid eller timelønnet. Der er ingen etnisk skævhed hos dem.

  Læs mere »

 • Faktaark: De kommunalt ansattes løn

  Kommunalt ansatte har sammen med ansatte i regionerne og staten haft en positiv reallønsudvikling siden 2007. Lønudviklingen i kommunerne har fra 2008 ligget over den private sektor.

  Læs mere »

 • Faktaark: De kommunalt ansattes sygefravær

  Sygefraværet i kommunerne har været konstant faldende fra 2007 til 2012. Fra 2012 til 2013 har der været en lille stigning. Sygefraværet er størst i Region Hovedstaden og der er en sammenhæng mellem sygefravær og geografisk placering. Kvinder har højere sygefravær end mænd, som også afspejles i de enkelte stillingsgruppers sygefravær.

  Læs mere »

 • Faktaark: Den overordnede kommunaløkonomi

  Kommunernes samlede økonomi fylder ca. halvdelen af det samlede offentlige forbrug, hvoraf langt størstedelen bruges til service på de borgernære områder som folkeskole, indsatsen for sårbare børn og unge samt handicappede. Nedenfor finder du en række fakta om kommunernes økonomi både vedrørende de store serviceområder, kommunernes skatteindtægter og anlægsinvesteringer samt deres effektiviseringsindsats.

  Læs mere »