Indhold

Presse og nyheder

Pressekontakt

Telefon 3370 3333. Telefonen viderestilles uden for kontortid. Bemærk, at du ikke kan sende beskeder til telefonnummeret.

Pressemeddelelser

 • Godt med fokus på den nære sundhed i udspil til finanslov 31.08.17

  Godt med fokus på den nære sundhed i udspil til finanslov

  KL-formand glæder sig over, at regeringen vil afsætte en halv milliard kroner årligt som en velfærdsreserve til blandt andet at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Derimod undrer han sig over, at privatskolerne igen tilgodeses.

 • KL tilfreds med kystbeskyttelsesinitiativer 17.08.17

  KL tilfreds med kystbeskyttelsesinitiativer

  KL ser positivt på regeringens nye kystbeskyttelsesinitiativer. Kommunerne har brug for et nationalt grundlag, når de skal diskutere, hvordan man skal beskytte sig i fremtiden, siger udvalgsformand.

 • 03.07.17

  Botilbud for borgere med psykiske lidelser får faste læger tilknyttet

  KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har indgået en aftale, så beboere med psykiske lidelser fremover kan bruge en praktiserende læge, der er fast knyttet til det botilbud, de bor på. Initiativet udspringer af handlingsplanen mod vold på botilbud.

Debatindlæg

Nyheder

 • Nyt initiativ fra regeringen og arbejdsmarkedets parter skal udbrede IGU’en endnu mere 20.09.17

  Nyt initiativ fra regeringen og arbejdsmarkedets parter skal udbrede IGU’en endnu mere

  Regeringen, KL, LO og DA er blevet enige om at kortlægge nogle af de over 800 særlige forløb for flygtninge, kaldet IGU. Målet er at lære, hvad der ind til nu er gået godt, og bruge de gode eksempler og erfaring som en rettesnor, så ordningen kan blive endnu mere succesfuld.

 • 18.09.17

  Flere indvandrere bliver socialrådgivere og sosuassistenter

  Flere og flere med ikke-vestlig baggrund ansættes i job, der kræver en uddannelse. Flest arbejder fortsat med rengøring, men det er positivt, at gruppen fordeler sig på flere jobkategorier, lyder det fra flere sider.

 • 18.09.17

  Læger henviser sjældent til kommunale forebyggelsestilbud

  Antallet af henvisninger pr. lægepraksis og andelen af praktiserende læger, der henviser til kommunale forebyggelsestilbud, er trods et lavt udgangspunkt ikke steget fra 2014 til 2016. Det viser ny Momentum-analyse. Forsker, praktiserende læger og KL ærgrer sig over den manglende fremgang. De mener, at der skal informeres endnu mere om tilbuddene, ligesom en enklere procedure forhåbentlig vil hjælpe.