Indhold

Kontingent og regnskab

Her kan du læse mere om, hvordan KL's udgifter og indtægter fordeler sig og om kontigent til KL.

  • Regnskab

    KL's aktiviteter finansieres via kontingent, salg af service- og konsulentydelser og finansielle indtægter.

  • Kontingent til KL

    I henhold til KL's love fastsættes medlemskommunernes kontingent af delegeretmødet. For 2017 opkræves 3.562,50 kr. i kontingent pr. 100 indbyggere.

  • KL modtager elektroniske fakturaer

    KL anvender elektronisk fakturamodtagelse. Det betyder, at alle danske virksomheder skal sende deres fakturaer elektronisk til KL.