Indhold

KL som medlemsorganisation

Som medlemsorganisation er det KL's opgave at støtte kommunernes forvaltninger og kommunalbestyrelser med rådgivning og information, så kommunerne kan løse opgaverne bedst muligt.

Kommunale medarbejdere og kommunalbestyrelser kan på en række forskellige måder få hjælp via KL til arbejdet i kommunerne. KL udsender løbende vejledninger, inspirationskataloger, pjecer og publikationer med opdateret og relevant information om aktuelle kommunalpolitiske emner. Derudover yder KL’s sekretariat rådgivning til kommunerne om fx implementering af nye love og regler, juridiske spørgsmål og meget andet.

KL søger hele tiden at udvikle informationen til medlemmerne. Det sker i stigende grad ved at informere via hjemmesiden, www.kl.dk, som giver et dagligt overblik over den aktuelle debat set fra en kommunal synsvinkel. Kommunalpolitikere, ledere og medarbejdere i kommunerne kan læse nyheder fra KL og få informationer om aktuelle, politiske sager.