Indhold

Præsentation af KL

KL er interesse- og medlemsorganisation for de 98 kommuner i Danmark.

KL består af en politisk ledelse og knap 400 medarbejdere. I tæt samarbejde med kommunerne arbejder vi med at styrke og udvikle det danske kommunestyre.

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger.

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

Organisationsværdier

  • Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen  
  • Vi arbejder troværdigt for resultater
  • Vi repræsenterer og samler kommunerne