Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

26.10.12 08:41

Socialtilsyn skal samles i fem kommuner

Socialtilsyn skal samles i fem kommuner
Et flertal i Folketinget har vedtaget en reform på tilsynsområdet, som ifølge socialministeren er den største ændring i mange år.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative har indgået en aftale om en reform af reglerne om godkendelse og tilsyn med anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne.

Se også

Det er den største ændring på området i mange år, siger socialminister Karen Hækkerup (S) om aftalen:

”De senere års grumme sager viser, at tilbuddene alt for længe har fået lov til at leve deres eget liv. Vi har stillet for få og for uklare krav til tilbuddene, og vi har været for dårlige til at skelne mellem de gode og de dårlige tilbud”, siger ministeren.

Der er afsat 140 millioner kroner over de næste fire år til at gennemføre reformen, som er en delaftale af finansloven.

Se også

Det nye tilsyn
Aftalen indeholder en række initiativer og lovændringer, der skal sikre et bedre tilsyn og en højere kvalitet i de sociale døgntilbud, hvor udsatte borgere bor.

Blandt de nye tiltag er:
Et professionelt og uvildigt tilsyn på det sociale område: Godkendelses- og tilsynsopgaven flyttes fra de 98 kommuner til fem ny Socialtilsyn i fem kommuner.

Der indføres krav om, at sociale tilbud skal dokumentere resultaterne af deres indsats.

Kommunale og regionale tilbud skal fremover godkendes på lige fod med private tilbud, og der vil dermed også blive stillet samme faglige krav til disse tilbud. Flere typer af døgntilbud vil desuden blive omfattet.

Der oprettes en whistleblower-funktion i hvert af de fem socialtilsyn. Her kan borgere, pårørende og medarbejdere henvende sig, hvis de har mistanke om uhensigtsmæssige eller kritisable forhold i et tilbud.

Socialstyrelsen skal sikre, at ny viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynenes arbejde. For at understøtte dette skal audit-funktionen blandt andet foretage stikprøver og udarbejde relevlante redskaber som for eksempel tilsynskoncepter, spørgeguides, manualer m.m.

 

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes