Indhold

17.08.12 11:29

Ny overenskomst skal styrke det nære sundhedsvæsen

Ny overenskomst skal styrke det nære sundhedsvæsen
”De praktiserende læger og kommunerne er de to store aktører i det nære sundhedsvæsen, og en ny overenskomst er derfor af stor betydning for udviklingen af samarbejdet mellem lægerne og kommunerne, eksempelvis i forhold til ældre medicinske patienter og kronisk syge borgere.”

Sådan siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn - og Personaleudvalg, i en kommentar til kravsudvekslingen forud for overenskomstforhandlingerne mellem de praktiserende læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, hvor KL er repræsenteret.

KL ønsker, at der aftales en styrket indsats fra den praktiserende læges side i forhold til borgere, der har besvær med selv at komme til lægen, og hvor lægens involvering kan hindre en unødig indlæggelse.

Det gælder primært for ældre på specialiserede plejetilbud og plejecentre samt for borgere, der har brug for hjemmebesøg og opfølgende besøg efter indlæggelse på hospitalet.

”Hvis en ældre borger i dag får en banal infektion, så sker det for ofte, at den ældre bliver unødigt indlagt på hospitalet. Det er besværligt for borgeren og dyrt for det offentlige. Vi skylder de ældre borgere, at læger og kommunerne finder løsninger på denne udfordring. Eksempelvis kan lægen foretage de første opfølgende hjemmebesøg efter en indlæggelse på hospitalet, hvorefter den kommunale sygeplejerske tager over – stadig med tæt kontakt til lægen,” siger Michael Ziegler.

Lægernes kerneopgaver skal gøres mere tydelige
Over årene er overenskomsten omkring lægernes opgaver og ansvar blevet mere tydelig. Det er meget positivt. Ved de kommende forhandlinger skal arbejdet fortsætte, så det bliver mere klart, at alle læger holder et ensartet højt niveau omkring en række opgaver.

”Det er vigtigt, at der i forhandlingerne skabes mere klarhed over de praktiserende lægers opgaver. Eksempelvis er det vigtigt, at det bliver mere klart, at alle læger holder et højt niveau, når det drejer sig om at gennemgå borgernes medicin,” siger Michael Ziegler.

Et tættere og mere integreret samarbejde
Udviklingen af det nære sundhedsvæsen har de senere år betydet en større kontaktflade mellem kommunerne, regionerne og almen praksis. Kommunerne ønsker fortsat, at samarbejdet med lægerne bliver tættere og mere integreret. Lægerne bør eksempelvis handle mere ens i forhold til indsatsområderne i sundhedsaftalerne. 

”Sundhedsaftalerne har været en succes, men der mangler stadig en lidt bedre kobling til de praktiserende læger. Lægernes arbejde er afgørende for, at vi når de sundhedspolitiske mål, så derfor skal vi i forhandlingerne finde nogle løsninger, der medfører, at alle læger er med til at bidrage til de mål, der er i sundhedsaftalerne. Fx kunne vi udvælge fem indsatsområder som alle læger i hele landet skal arbejde med, så vi undgår unødige indlæggelser,” siger Michael Ziegler.

Den økonomiske udfordring gør det nødvendigt, at de praktiserende læger, på lige fod med alle andre i sundhedsvæsenet, skal øge deres produktivitet og arbejde med at øge effektiviteten i klinikkerne.

Det er derfor nødvendigt, at der i forhandlingerne findes fælles løsninger på, hvordan lægerne kan styrke kvaliteten og patientbehandlingen inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Yderligere oplysninger fås via souschef Mik Dalsgaard Andreassen, tlf. 3370-3400, mdj@kl.dk eller via pressekonsulent Trine Søndergaard, tlf. 3370-3333, trs@kl.dk    

Læs de to kravsoplæg her på siden.

Fakta

  • KL forhandler sammen med staten og regionerne i Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)
  • Forhandlingerne mellem RLTN og PLO skal være afsluttet medio november 2012.
  • RLTN og PLO er nu klar med de respektive ønsker til overenskomsten.

Yderligere materiale

Se også

Annonce

Annonce

Annonce