Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

21.12.10 13:33

Ny tværgående opgave på det sociale område 2011

Kommunerne skal fremover overtage opgaven med koordineringen af de sociale tilbud fra regionen.

Kommunerne driver hovedparten af tilbuddene på det sociale område. Det betyder, at koordineringen af tilbuddene mest hensigtsmæssigt ligger i kommunerne.

Der er i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2011 sendt et lovforslag i høring.

Kommunerne og Region Sjælland indgår i dag én gang årligt en aftale om udviklingen af de specialiserede tilbud på social- og undervisningsområdet (rammeaftalen). Bliver lovudkastet en realitet skal kommunerne i fællesskab løse de sekretariatsopgaver, der er forbundet med aftalen. KL forventer, at opgaven overtages medio februar 2011.

Indholdet i den ny lovgivning ligger i naturlig forlængelse af KKR samarbejdsaftalen på det sociale område. Samtlige kommunalbestyrelser i KKR Sjælland tilsluttede sig i forrige valgperiode aftalen. Samarbejdsaftalen er baseret på de enkelte kommuners politiske visioner, målsætninger og visioner. Det gennemgående træk i aftalen er, at kommunerne skal udvikle området under hensyntagen til at tilbuddene skal drives økonomisk effektivt.

Aftalen vedlægges.

KKR Sjællands regionale dialogforum

KKR Sjælland har oprettet et regionalt dialogforum på handicapområdet. Forummet er en udløber

af den landsdækkende aftale mellem KL, Danske handicaporganisationer og Skole og samfund. Formålet er at bidrage med åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner. Dagsordener og referater fra dialogforummets møder kan ses på KKR Sjællands hjemmeside

Yderligere materiale

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes