Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

22.10.12 12:14

KL holder egyptiske kommuner ansvarlige

KL holder egyptiske kommuner ansvarlige

Her ses Holger Pyndt (mørk jakke) til konferencen i Cairo i september

KL hjælper i øjeblikket egyptiske civilsamfundsorganisationer i arbejdet med at få de offentlige myndigheder til at stå til regnskab for de opgaver, som de er pålagt.

Med støtte fra det dansk-egyptiske dialoginstitut i Cairo gennemfører KL for tiden et projekt med det formål at ruste udvalgte civilsamfundsorganisationer til at kræve, at de offentlige myndigheder i Egypten, fx en kommune, skal stå til regnskab for de opgaver, som loven pålægger dem.

Projektet blev skudt i gang med en studietur til Danmark, hvor repræsentanter fra den egyptiske civilsamfundsorganisation Moltaqa studerede det danske kommunesystem og udvalgte såkaldte ’accountability værktøjer’, som de gerne ville arbejde videre med i Egypten.

Tre værktøjer til afprøvning
I september 2012 blev feltet af værktøjer indsnævret gennem diskussioner med en bred skare af aktivister fra Moltaqa. De involverede 20-30 aktivister valgte at gå videre med tre værktøjer:

1. Påvirke offentlige myndigheder til at udarbejde servicedeklarationer for deres serviceydelser. Fx indsamling af affald.

Se også

2. Kræve at de offentlige myndigheder hører og konsulterer civilsamfundsorganisationer i forbindelse med diskussioner af udviklingsaktiviteter, politiske beslutninger og offentlige serviceleverancer.

3. Følge pengene så de forvaltes effektivt af de offentlige myndigheder. Værktøjet kaldes for Public Expenditure Tracking(PET). 

Dernæst udvalgte Moltaqa repræsentanter fra ti civilsamfundsorganisationer, som skulle deltage i et to dages seminar i oktober om de tre udvalgte værktøjer. Ved deltagelsen forpligtede repræsentanterne fra civilsamfundsorganisationerne sig til, at de ville uddanne både deres egne og andre aktivister i brugen af de tre værktøjer.

Se også

Mangler styr på de offentlige finanser
Seminaret løb af stablen den 4.-5. oktober, og blandt deltagerne var en repræsentant fra det egyptiske finansministerium. Han var inviteret til at forklare om det offentlige budget og regnskabssystem i Egypten.

Oplægget efterlod dog ingen tvivl om, at der ikke er særligt godt styr på de offentlige finanser i Egypten. Det fortæller kontorchef Holger Pyndt, som var KL’s repræsentant på seminariet:

”Både Justitsministeriets og militærets budgetter er hemmelige og en lang række af statens indtægter går til at finansiere såkaldte ”black boxes”, der godt nok har en overskrift, men ikke er regnskabspligtige. Desuden er de fleste offentlige budgetter og regnskabsoplysninger nærmest umulige at komme i nærheden af, så tanken om at bruge PET-værktøjet måtte desværre foreløbigt opgives,” fortæller Holger Pyndt. 

Se også

Aktivisterne trænes i værktøjerne
Interessen for de andre to værktøjer var derimod stor. Deltagerne blev i arbejdsgrupper, sammensat på tværs af religiøse og politiske skel, bedt om at relatere de to værktøjer til fire områder af interesse, hvilket endte med følgende fire områder: indsamling og behandling af affald, levering af drikkevand, vedligeholdelse af veje, og byggesagsbehandlinger. 

Næste skridt er, at de udvalgte civilsamfundsorganisationer i løbet af de kommende halvanden til to måneder træner deres egne aktivister i brugen af værktøjerne. Efter planen vil der blive afholdt et afsluttende seminar i december 2012, hvor der vil blive udvekslet erfaringer mellem civilsamfundsorganisationerne.

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes