Indhold

15.08.12 09:47

KL bakker op om flere timer til eleverne

KL bakker op om flere timer til eleverne
KL støtter forslaget om, at eleverne skal have flere timer i skolen og bruge mere tid sammen med deres lærere, som De Konservative har fremsat, og som bliver bakket op af regeringen og Danmarks Lærerforening.

Formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg Jane Findahl (SF) siger:

”Det er meget glædeligt, at Folketingets partier vil styrke kvaliteten i folkeskolen bl.a. ved, at eleverne skal sikres flere timer. Vi ved, at det allervigtigste for børnenes indlæring er den tid, de har sammen med deres lærere, så alle elever kan nå bedre resultater. KL er positivt stemt over for forslaget om, at eleverne skal have flere timer i fag som dansk, matematik og idræt.”

Det er en KL-mærkesag at styrke kvaliteten i skolerne og sikre, at eleverne får mere ud af deres skolegang. Den danske folkeskole er en af verdens dyreste, men eleverne klarer sig kun gennemsnitligt. Og for mange elever – godt en sjettedel - får ikke færdigheder nok til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. En årsag er, at lærerne kun bruger godt en tredjedel (39 procent) af deres arbejdstid sammen med eleverne.

”Jeg er glad for, at regeringen bakker op om, at lærerne skal bruge mere af deres arbejdstid sammen med eleverne, så alle elever har de bedste muligheder for at blive dygtigere. Lærerne kan undervise langt mere end de gør i dag. Problemet er, at det er låst fast i aftaler med Danmarks Lærerforening, at alle lærere skal bruge samme tid på bestemte opgaver. Der er brug for at udnytte lærernes tid mere effektivt end i dag,” siger Jane Findahl.

KL har bl.a. indgået partnerskab med 34 kommuner om at få mere undervisning ud af de gældende overenskomster, bl.a. fordi en kortlægning har vist, at der er store forskelle på, hvor meget lærerne underviser.

F.eks. kan lærerne i gennemsnit på én skole hver især undervise op mod 120 timer mere om året end på naboskolen, selv om de hører til i samme kommune, under samme overenskomst og med samme type elevgruppe.

Yderligere oplysninger fås via pressekonsulent Trine Søndergaard, tlf. 3370-3333, trs@kl.dk

Annonce

Annonce