Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

29.08.12 08:59

KL afviser påstand om passive ledige

KL afviser påstand om passive ledige
3F’s analyse af langtidsledige giver ikke et retvisende billede. Går man bag om tallene, viser det sig, at blot 113 mennesker ikke har fået aktivering indenfor et år. Det nævnes derimod ikke, at to ud af tre er kommet i arbejde.

Fagforbundet 3F kom i går med et noget usædvanligt krav om mere aktivering. Det sker efter, at en undersøgelse offentliggjort i Ugebrevet A4, som fagforbundet 3F har lavet på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriets database DREAM, har vist, at seks ud af ti langtidsledige ikke er i gang med nogen form for aktivering, samt at kun hver tyvende langtidsledige er ved at uddanne sig.

Men KL kan klart afvise påstanden om, at de ledige går passive rundt og pointerer, at antallet af ledige i aktivering er større i dag, end da ansvaret lå hos staten.

”Går man bag om tallene i 3F’s analyse, viser det sig, at der blot gemmer sig cirka 113 mennesker – eller ikke engang to personer per kommune – som ikke har fået aktivering inden for et år. Den gode historie er, at 6048 ud af de 9145, som 3F og Ugebrevet A4 har undersøgt, faktisk er kommet i beskæftigelse. Det er sådan, man får en lille fjer til at blive til 10 høns,” siger Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Bedre end staten
Tal fra jobindsats.dk og Danmarks Statistik viser, at jobcentrene i 2011 gav 93 procent af de forsikrede ledige det første aktiveringstilbud til tiden, mens det kun var tilfældet for 86 procent i 2006 i det statslige AF-system.

Den aktive indsats i kommunernes understreges også af, at ud af de cirka 500.000 berørte ledige på dagpenge i 2010, var kun seks procent uafbrudt på dagpenge eller i aktivering efter et år.

Det er også uomgængeligt fakta, at langtidsledigheden er faldet med ti procent det seneste år – og det er på trods af den aktuelle beskæftigelsessituation.

Kommunernes høje aktivitetsniveau understreges også af, at antallet af aktiveringsforløb er mere end tredoblet fra 75.000 forløb før krisen til 285.000 forløb i 2010.

Aktiveringsgraden er steget
Samtidig viser tallene, at de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere får tidlig aktivering. 10 procent bliver sendt i aktivering på deres allerførste ledighedsdag. 27 procent er i aktivering efter en uges ledighed, og efter en måneds ledighed har 52 procent fået et aktiveringstilbud.

”Aktiveringsgraden for forsikrede ledige er steget kraftigt, siden kommunerne overtog ansvaret i 2009. Også unge forsikrede ledige aktiveres tidligere i dag, hvor knap 14 procent af de 20-24-årige aktiveres inden for den første måneds ledighed mod fem procent i 2008,” siger Jacob Bundsgaard.

KL advarer mod selvvalgt uddannelse
Flere parter fra Christiansborg og fagbevægelsen efterlyser i Ugebrevet A4, at de langtidslediges aktivering indeholder mere kompetencegivende uddannelse.

Det ønske imødekommes i regeringens forslag til en finanslov for 2013, hvor der er afsat 600 millioner kroner over tre år til at løfte især langtidsledige med uddannelse.

KL advarer dog mod at udbrede brugen af seks ugers selvvalgt uddannelse, hvor særligt ressourcestærke ledige forlænger ledighedsperioden med kurser, der ikke nødvendigvis har relevans for det arbejde, de søger. KL mener derfor, at der skal iværksættes en intensiv uddannelsesindsats for forsikrede ledige, fx i det sidste halve år inden dagpengeperioden udløber.

”Vi skal have de ledige i job. Derfor skal vi væk fra de seks ugers selvvalgt uddannelse, der giver frit valg på alle hylder, og erstatte det med målrettet uddannelse. På den måde kan vi i højere grad sikre, at de penge, der anvendes på uddannelse af forsikrede ledige, reelt bidrager til, at folk kommer i arbejde,” siger Jacob Bundsgaard.

Se alle artikler i temaet

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes