Indhold

08.03.13 14:29

Frivillige er en del af løsningen

Frivillige er en del af løsningen

Vibe Klarup Voetmann er formand for Frivilligrådet. Foto: Poul Erik Nikander Frandsen

På Kommunalpolitisk Topmøde i marts præsenterer KL et debatoplæg om fremtidens socialpolitik. De kommende uger vil en række aktører debattere området. Denne uges indlæg er fra Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet.

Af Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet

Se også

Når man læser Erik Nielsens første indlæg i denne stafet, kan man som repræsentant for den frivillige sektor ikke undgå at blive glædeligt overrasket. For den tankegang, der præger Erik Nielsens indlæg, varsler et endegyldigt opgør med tidligere tiders syn på frivillige som hattedamer og et lidt hyggeligt supplement til den offentlige velfærd. Det er i den grad glædeligt, ikke kun for de frivillige, men især for velfærden, for borgerne og for hele samfundet.  

Erik Nielsens indlæg er en del af en meget markant bevægelse: Den seneste tid har frivillighed fyldt mere end sædvanlig. Tilmed på en ny måde. Det er ikke de sædvanlige historier om frivillige som de varme hænder, der skænker kaffe. Historierne handler om frivillige som en integreret del af strategien for fremtidens kommunale velfærd.

Krisen presser kommuner til at tænke i frivillige på en måde, de ikke har gjort før. Men krisen er kun en udløsende faktor. For bevægelsen har simret i kommunerne i flere år: Erkendelsen af, at vi bliver nødt til at nytænke vores velfærd, så den skabes og ejes af flere. Samskabelse med frivillige og borgere afløser med andre ord frivillige som supplement til det offentlige. Det er dét, Erik Nilsens indlæg endeligt knæsætter. Og det er vigtigt at understrege, at øvelsen ikke handler om erstatning af offentlige job, men derimod reorganisering og fokus på hele samfundets ressourcer.   

Erik Nielsens stafet til mig indeholder spørgsmålet om, på hvilke områder det frivillige arbejde kan udvikles i forhold til socialpolitikken, samt hvordan kommunerne kan blive bedre til at facilitere det frivillige arbejde i velfærdsindsatsen.

Lad mig besvare disse spørgsmål med et par eksempler, der understreger visdommen i KL's mantra ”Investér – før det sker”:

I Ballerup og Favrskov kommuner findes der, som i alle kommuner landet over, nogle skoletrætte teenagere. I Ballerup og Favrskov kommuner har man inviteret civilsamfundet indenfor. Her organiserer foreningen Talentspejderne en række frivillige mentorer fra erhvervslivet, der med virksomhedernes billigelse bruger både arbejdstid og fritid på at mødes med de skoletrætte teenagere i alderen 12-15 år. Siden forsøget gik i gang sidste sommer, er de skoletrætte unge blevet bedre til at passe deres skolegang, mens færre kommer ud i alvorlige problemer ved siden af skolen. Med andre ord – investér, før det sket. Lad ressourcerne i lokalsamfundet blive en del af løsningen.

Et andet eksempel findes i Aarhus. Her har den frivilligt drevne Klostercafeen indgået et samarbejde med Geriatrisk klinik på Aarhus Universitetshospital for at bekæmpe ufrivilligt ensomhed blandt ældre i kommunen. Her har man frivillige netværkere, hvis opgave det er at knytte en personlig kontakt til den ensomme ældre. Frivillige netværkere er et korps af frivillige, som i tæt samarbejde med det geriatriske team skal opsøge ufrivilligt ensomme. Fokus er på facilitering og rehabilitering.

Billedet er det samme: Den offentlige institution investerer tid og energi på at inddrage civilsamfundets ressourcer i at skabe en ny og bedre velfærd.

Den generelle lære af disse eksempler, som vi i øvrigt ser flere og flere af, er, at kommunen og den enkelte kommunale institution åbner dørene og investerer ressourcer i at gentænke og skabe velfærd på et fælles fundament med lokalsamfundet. Det er på dette solide fundament, at vi kan bygge en ny og helhedsorienteret socialpolitik op på. Vi skal hele tiden spørge os selv: Hvad kan lokalsamfundet og civilsamfundet bidrage med?

Og apropos spørgsmål, så skal jeg sende stafetten videre til Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer. Jeg vil meget gerne høre Stig Langvad, hvordan handicaporganisationernes kompetencer bedst kommer i spil fremover i en samskabelses-virkelighed?

Stafet om fremtidens socialpolitik

KL.dk bringer de kommende uger en stafet om fremtidens socialpolitik.

Første indlæg var af KL's formand Erik Nielsen. Du finder det her.

Næste indlæg leverer Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer. Læs hans indlæg i næste uge på KL.dk

Annonce

Annonce

Annonce