Indhold

09.03.11 10:19

Forum for kommunale risikomanagere

Lukket dialogforum for kommunale risikomanagere med ansvar for arbejdet med rapportering af utilsigtede hændelser.

Formålet med e-konferencen er at skabe øget vidensdeling mellem de kommunale risikomanagere og mellem de kommunale risikomangere og KL omkring implementering af loven om rapportering af utilsigtede hændelser, herunder også implementeringen af databasen DPSD2.

Til- og framelding

Se også

Du kan tilmelde dig denne e-konference eller høre nærmere hos Louise Dydbal på tlf. 3370 3952 eller email ldy@kl.dk