Indhold

12.03.12 14:28

Dialogforum for høreapparatsområdet

Formålet med e-konferencen er at skabe en dialog med de ansvarlige i de enkelte kommuner for høreapparatsområdet. Såvel faglige medarbejdere som indkøbere.

KL udbyder – via Amgros – høreapparater og batterier på vegne af kommunerne. Med e-konferencen er det derfor meningen, at der både kan diskuteres emner med et fagligt indhold vedrørende høreapparater og om de indgåede aftaler om høreapparater.

Til- og framelding

Du kan tilmelde dig denne e-konference og høre nærmere hos Flemming Hansen på tlf. 33 70 35 88 eller e-mail fnn@kl.dk.

Se også