Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

29.06.12 10:59

Borgmestre begejstrede for kommende bro

Borgmestre begejstrede for kommende bro
En ny Storstrømsbro vækker glæde hos borgmestre, der mener, at den vil forbedre rammebetingelserne og give bedre forhold for pendlere. Tilgengæld efterlyser de en passage til cyklister og fodgængere.

Som tidligere omtalt er Storstrømsbroen, der forbinder Sjælland og Falster, vurderet til at være i så dårlig stand, at der skal bygges en ny. På et møde i Transportministeriet i sidste uge var der stor tilslutning til den nye bro.

I Vordingborg og Guldborgsund, som er de to kommuner, der er forbundet med broen, vækker det glæde, at broen både bliver udstyret med vejbaner og jernbanespor.

”Det er den helt rigtige løsning, som partierne peger på. Der findes ikke alternativer til en løsning med to jernbanespor og to vejbaner. Men det er meget vigtigt, at den nye Storstrømsbro også indbefatter en passage for lette trafikanter. Der skal også være plads til cyklister og gående, som ellers vil være henvist til Bogø færgen, hvilket vil være et problem for cykelturismen i regionen. En passage for lette trafikanter er naturligvis forbundet med omkostninger, men der er tale om et lille beløb i forhold til den samlede anlægsomkostning,” siger borgmester i Vordingborg, Henrik Holmer (S).

Afgørende med vejbaner
Alternativet til, at den nye bro både skulle have jernbanespor og vejbaner, ville have været en bro kun med jernbaner, mens bilister i stedet skulle køre over Farøbroerne for at komme fra Falster til Sjælland og omvendt.

En ny analyse fra rådgivningsfirmaet Grontmijs viser, at en nedlæggelse af vejbanerne på Storstrømsbroen ville føre til et produktionstab på 6,8 millioner kroner om året og et tab af bruttoværditilvækst på 3,2 millioner kroner om året for de to kommuner.

”Analysen viser med al tydelighed, at den fremtidige Storstrømsbro naturligvis skal være monteret med vejbaner. Det er både samfundsøkonomisk og regionaløkonomisk fornuftigt. Det er den eneste rigtige løsning, der samtidig sikrer, at Sydsjælland og Falster får forbedret de fysiske rammebetingelser, hvilket er en afgørende betingelse for, at vi kan skabe vækst og udvikling i vores del af landet,” siger John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune.  

Femern Bælt er godt nyt for pendlere
Når Femern Bælt forbindelsen bliver til virkelighed, vil det også betyde en væsentlig øget togtrafik over Storstrømsbroen.

Grontmij har analyseret sig frem til, at der mindst vil køre 120 tog i døgnet, sammenlignet med cirka 80 daglige tog i dag.

”En ny Storstrømsbro vil forbedre togkapaciteten markant. Det skal udnyttes til at give vores mange pendlere til hovedstadsområdet en bedre køreplan, der indbefatter bedre køretider og bedre togfrekvens. Det vil forbedre vores geografis muligheder som bosætningsområde, at du kan komme oftere og hurtigere til København”, siger de to borgmestre.

Yderligere materiale

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes