Indhold

Direktionsdiagram

 • Administrerende direktør

  Kristian Wendelboe

  • Generel ledelse
  • Kommunikation
  • Udviklingsdirektør

   Arne Eggert

   • Børn
   • Skole
   • Uddannelsespolitik
   • Integration, børn/unge
  • Sekretariatschef/Vicedirektør

   Solvejg Schultz-Jakobsen

   • Sekretariatsbetjening
   • HR
   • Ledelses- og forvaltningspolitik
   • KKR
  • Direktør

   Laila Kildesgaard

   • Beskæftigelse
   • Flygtninge
   • Digitalisering
   • Miljø, planlægning og infrastruktur
   • Energi og forsyning
   • Kultur og turisme
  • Cheføkonom/Direktør

   Morten Mandøe

   • Kommunernes økonomi
   • Konsulentvirksomhed
   • Intern økonomi
   • Administration og it
  • Direktør

   Kristian Heunicke

   • Arbejdsgiverpolitik
   • Overenskomster og jura
   • Socialområdet
   • Sundhed
   • EU
   • COK

Direktion

Administrerende direktør Kristian Wendelboe
kwe@kl.dk

Områder/opgaver:

– Generel ledelse
– Kommunikation
– Større forhandlingsforløb
– Strategisk vigtige sager
– Sager relateret til formand og næstformand
– Direktionen
– Kommunalret

Direktøransvar, kontorer/centre:

Ledelsessekretariatet
– Kommunikation
– Nyhedsmagasinet Danske Kommuner
– Kontoret for Børn og Folkeskole

Udvalg:

 – Bestyrelsen
– Formandskabet

Udviklingsdirektør Arne Eggert (fra 1/11-2016)

Områder/opgaver:

 – Tegner KL indadtil og udadtil på børne-/undervisnings-/uddannelsesområdet
– Folkeskolen
– Børn/dagtilbud
– Uddannelsespolitik
– Integration vedr. børn og unge
– Radikalisering

Udvalg:

– Børne- og Kulturudvalget

Sekretariatschef/Vicedirektør Solvejg Schultz-Jakobsen
ssj@kl.dk

Områder/opgaver:

– Politisk sekretariatsbetjening
– Direktionens sekretariat
– HR og ledelse
– Kommunal ledelses- og forvaltningspolitik
– Kommunalpolitik og kommunestyre
– KKR - Kommunekontaktråd

Udvalg:

– Bestyrelsen (referent)
– Formandskabet (referent)

Direktør Laila Kildesgaard (fra 14/11-2016)

Områder/opgaver:

– Digitalisering
– Beskæftigelse og arbejdsmarkedsintegration
– Erhvervs- og vækstpolitik
– Danmark i forandring
– Energi- og forsyningspolitik
– Miljøpolitik
– Planområdet
– Trafik og infrastruktur
– Boligområdet
– Kultur og turisme
– Modtagelse af flygtninge

Direktøransvar:

– Teknik og Miljø
– Digitalisering og Borgerbetjening
– Arbejdsgange og It-Arkitektur
– Center for Vækst og Beskæftigelse

Udvalg:

– Teknik- og Miljøudvalget
– Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget
– Børne- og Kulturudvalget (kultur)

Cheføkonom/Direktør Morten Mandøe
mom@kl.dk

Områder/opgaver:

– Kommunernes økonomi
– Budgetsamarbejdet
– Tværgående opgaver
– Økonomistyring og analyser
– Konsulentvirksomhed
– Intern økonomi
– Administration og it

Direktøransvar:

– Økonomisk Sekretariat
– KL’s Konsulentvirksomhed
– Center for Intern Økonomi og Administration

Direktør Kristian Heunicke
kheu@kl.dk

Områder/opgaver:

– KL’s arbejdsgiverpolitik
– Overenskomster og jura
– Kommunale uddannelser
– Socialområdet
– Sundhedsområdet
– KL’s interessevaretagelse i EU
– COK’s bestyrelse, formand (med virkning fra december 2016)

Direktøransvar:

– Arbejdsgiverpolitisk Center
– Jura og EU
– Center for Social og Sundhed

Udvalg:

– Social- og Sundhedsudvalget
– Løn- og Personaleudvalget
– Internationalt udvalg