Indhold

Arkiv

Søg i denne oversigt

-
 • Kommunale budgetter rammer lige i plet

  14.12.17

  En foreløbig opgørelse af de kommunale budgetter for 2018 viser, at de rammer lige i plet i forhold til det aftalte mellem KL og regeringen i økonomiaftalen. KL-formand Martin Damm glæder sig over det stærke kommunale sammenhold i budgetlægningen.

  Læs mere »

 • Tilpasser I hjælpen, når borgeren udvikler sig?

  12.12.17

  Kommunerne opstiller i stigende grad mål for borgere, der visiteres til en social ydelse. Men i hvilket omfang tager kommunen stilling til konsekvenserne for ydelsen, før og efter at målene er nået? Svaret på dette spørgsmål er afgørende for en bedre styring på det sociale område. Tekst af Mette Rosenbeck og Louise Tarp Thorgaard, begge er chefkonsulenter i KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere »

 • Udvikling i lægers brug af besøg i hjemmet blandt ældre

  12.12.17

  Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af besøg i hjemmet blandt ældre patienter, herunder regionale og kommunale forskelle og udviklingen i antallet af lægebesøg i hjemmet fra 2009 til 2016.

  Læs mere »

 • Så er der åben for tilmelding til Kommunaløkonomisk Forum 2018

  05.12.17

  Forummet afholdes 11. - 12. januar 2018 og årets tema er politisk lederskab i en opgangstid.

  Læs mere »

 • En sammenhængende indsats for de unge er afgørende

  17.11.17

  Næsten 50.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller job. Udviklingen er i en årrække gået i den forkerte retning. Samtidig har vi et arbejdsmarked, der i fremtiden vil mangle faglært arbejdskraft. Derfor er der behov for at gentænke indsatsen over for de unge. Tekst af Marie Stub Bager, fuldmægtig i KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere »

 • Positive takter i refusionsomlægning

  12.11.17

  KL tager i udgangspunktet positivt imod, at et flertal i Folketinget som led i den nye erhvervs- og iværksætteraftale vil omlægge refusionen til kommunerne på beskæftigelsesområdet. KL ser frem til at drøfte de nærmere konsekvenser med regeringen.

  Læs mere »

 • Sæt fravær på dagsordenen

  10.11.17

  Når alle elever skal lære så meget, som de kan, og trives, forudsætter det, at de indgår i skolens læringsfællesskab. En elev, som har 10 procent fravær gennem hele sin skoletid, går glip af et helt skoleår. Tekst af Teis Bay Andersen, konsulent, Økonomisk Sekretariat, KL og Hanne Berthelsen, konsulent, Børn og Folkeskole, KL

  Læs mere »

 • Personale i daginstitutioner bruger tiden med børn

  06.11.17

  Næsten 80 procent af det pædagogiske personales tid i daginstitutionerne foregår sammen med børnene, viser ny KL-undersøgelse. Det er meget positivt, at så høj en procentdel af tiden bliver brugt på kerneopgaven. Samtidig giver undersøgelsen anledning til lokale drøftelser om hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Tekst af Trine Dahl Iversen, analysekonsulent i Arbejdsgiverpolitisk Center, KL

  Læs mere »

 • KL bifalder undersøgelse af effekten af offentlig service

  03.11.17

  KL er tilfredse med, at 12 millioner kroner fra forskningsreserven skal bruges til at undersøge, hvilke effekter investeringer i offentlig service har på samfundsøkonomien.

  Læs mere »

 • Karakteristik af stemmeberettigede EU-borgere til kommunalvalget 2017

  31.10.17

  Formålet med denne analyse er at karakterisere udviklingen i antallet af stemmeberettigede fra kommunalvalget i 2013 til 2017. Der fokuseres i dette notat specifikt på EU-borgere, som siden 2013 har oplevet en stigning på 32 pct.

  Læs mere »