Indhold

Arkiv

Søg i denne oversigt

-
 • Regeringen leverer ikke lovede regelforenklinger til kommunerne

  05.03.18

  En helt ny opgørelse viser, at regeringen har leveret under halvdelen af de regelforenklinger, som de lovede kommunerne sidste sommer. Det møder kritik i kommunerne, der påpeger, at de har brug for mindre bureaukrati, hvis de skal kunne drives så effektivt som muligt. Økonomi- og indenrigsministeren forsikrer, at ambitionerne er der, men at det tager lidt længere tid end forventet.

  Læs mere »

 • Ghettoudspil med for mange torne

  01.03.18

  KL er enig i regeringens intention om at bekæmpe ghettoer og parallelsamfund. Men det nye udspil har for meget fokus på straf og for lidt på forebyggelse. Og så er det et vildspor, hvis staten skal til at blande sig på institutionsniveau i kommunerne. Her er det kommunalpolitikerne, som bedst ved, hvilken indsats der er behov for.

  Læs mere »

 • Har I den rigtige normering på teknik- og miljøområdet?

  22.02.18

  En sammenligning af normering til myndighedsarbejde på teknik- og miljøområdet er typisk udfordret af stor forskel mellem kommunernes rammevilkår og områdets kompleksitet. Nyudviklede modeller gør imidlertid sammenligninger langt stærkere end tidligere.

  Læs mere »

 • God økonomistyring højner den faglige kvalitet og omvendt

  08.02.18

  VIVE har analyseret økonomistyringen på det specialiserede børneområde, og analysen viser, at høj faglig kvalitet og god økonomistyring ikke behøver stå i modsætning til hinanden. Tværtimod.

  Læs mere »

 • Professionsbachelorers faglige mobilitet

  07.02.18

  Formålet med dette analysenotat er at belyse bachelorernes tilknytning til arbejdsmarkedet og til kerneområderne for deres profession. Vi vil også komme ind på aldersfordelingen ved afslutningen af uddannelsen og omfanget og retningen af eventuel efterfølgende uddannelse.

  Læs mere »

 • Faglærtes mobilitet

  07.02.18

  Formålet med dette analysenotat er at undersøge den faglige fleksibilitet blandt faglærte, og hvordan de faglærte efterfølgende vælger at udnytte deres kompetencer.

  Læs mere »

 • Seniorer på arbejdsmarkedet

  07.02.18

  Formålet med analysenotatet er at undersøge hvilke grupper af seniorer, som især har bidraget til forøgelsen af tilbagetrækningsalderen.

  Læs mere »

 • Visionen, budgettet og det politiske lederskab

  25.01.18

  Kommunalbestyrelserne har siden kommunalreformen udvist en høj grad af politisk lederskab ved både at sætte en klar retning og foretage svære økonomiske prioriteringer. De nye kommunalbestyrelser træder til i en tid, hvor der nok er højkonjunktur, men samtidig nulvækst i den offentlige sektor. Det betyder, at der fortsat vil være pres på kommunalbestyrelsen for at skabe råderum til at prioritere penge til de indsatser og områder, som understøtter en fælles vision.

  Læs mere »

 • Kommunale budgetter overholder økonomiaftale

  16.01.18

  Danmarks Statistik har netop offentliggjort de endelige kommunale budgettal for 2018. Tallene viser, at kommunerne overholder økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Dermed får kommunerne udbetalt det fulde bloktilskud fra staten.

  Læs mere »

 • Kom godt fra start i den nye valgperiode

  15.01.18

  Dansk økonomi er for alvor ved at være kommet ud af den økonomiske krise. Til forskel fra sidste valgperiode er udsigterne for landets økonomi lysere nu. Til gengæld strammer demografien til, og de nyvalgte kommunalbestyrelser står derfor med nogle anderledes udfordringer end deres forgængere. De nyvalgte kommunalbestyrelser bør derfor allerede fra valgperiodens start spørge sig selv om, hvad de økonomiske pejlemærker for kommunen skal være de kommende fire år.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce