Indhold

Arkiv

Søg i denne oversigt

-
 • Ja til mere samarbejde med privat erhvervsliv – men nej til måltal

  16.05.18

  KL vil gerne drøfte med regeringen, hvordan kommunerne kan samarbejde endnu mere med det private erhvervsliv. Men høje måltal for kommunernes konkurrenceudsættelse er en forkert vej at gå, siger KL-næstformand Martin Damm i en kommentar til regeringens nye udspil.

  Læs mere »

 • Kronik: Den gyldne løsning er ikke 150 pladser

  09.05.18

  Der er blevet etableret 150 særlige pladser i psykiatrien uden at undersøge behovet. I dag står vi med en model, som ikke giver borgerne den hjælp, de reelt har brug for. Samtidig er løsningen endt som et økonomisk ustyrligt mareridt for os i kommunerne, skriver KL i en kronik.

  Læs mere »

 • KL's forhandlere klar til at lægge arm med finansministeren

  08.05.18

  I dag lyder startskuddet for forhandlingerne mellem KL og regeringen om de økonomiske rammer for kommunerne i 2019. KL's forhandlere går til det første forhandlingsmøde med et klart krav om et løft af både service- og anlægsrammen.

  Læs mere »

 • Kommunerne er klar til årets økonomiforhandlinger

  03.05.18

  Landets borgmestre var torsdag samlet til møde for bl.a. at drøfte årets økonomiforhandlinger, som indledes i næste uge.

  Læs mere »

 • Høst frugten af rehabilitering

  01.05.18

  13 kommuner har sammen med KL offentliggjort en ny rapport, der viser de foreløbige resultater af fælles bestræbelser på bedre at understøtte styringen på det sociale område med data for borgernes udvikling.

  Læs mere »

 • Nu begynder udgiftspresset for alvor at kunne mærkes

  26.04.18

  De kommunale regnskabstal for 2017 afspejler det massive pres, kommunerne oplever på udgifterne til kernevelfærden og et voksende behov for at kunne investere i renoveringer og nybyggeri. Økonomiaftalen for 2019 er nødt til at tage højde for det pres, siger KL-formand Jacob Bundsgaard.

  Læs mere »

 • Indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser

  25.04.18

  Der ses over perioden 1. januar 2014 til 1. januar 2017 samlet et stigende antal voksne borgere, der modtager en eller flere af 11 udvalgte indsatser efter serviceloven. Der ses især en væsentlig stigning i antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem/botilbud efter almenboligloven efter servicelovens § 85.

  Læs mere »

 • Uholdbart sammenbrud i forhandlinger om udligningsreform

  17.04.18

  ”Kommunerne har længe efterspurgt en løsning på nogle af de grundlæggende udfordringer, der skulle løses med en justering af udligningssystemet. Derfor er det uholdbart, at politiske uenigheder på Christiansborg nu resulterer i, at kommuner med grundlæggende økonomiske udfordringer må stå hen i det uvisse.”

  Læs mere »

 • Børns diagnoser og skoletyper

  13.04.18

  Formålet med dette analysenotat er at vise de aktuelle tendenser i tildeling af diagnoser til børn og unge i hospitalspsykiatrien og at koble tendenserne til udviklingen i de skoletyper, som de diagnosticerede unge går i.

  Læs mere »

 • Bedre rammer for tværkommunalt samarbejde

  12.04.18

  KL’s kortlægning af kommunernes samarbejder viser, at kommunerne i vid udstrækning samarbejder om forskellige opgaver, at kommunerne har planer om yderligere samarbejder, men også at der bør skabes bedre juridiske rammer for samarbejde.

  Læs mere »