Indhold

14.01.16 06:00

Vi skal investere i den borgernære velfærd

Vi skal investere i den borgernære velfærd

Kommunernes investeringer i bygninger og anlæg har været faldende de seneste år, viser ny KL-analyse.

KL offentliggør i dag en større analyse af investeringer i kommunale anlæg og bygninger. KL-formand Martin Damm slår fast, at der er behov for at investere mere i den borgernære velfærd i de kommende år.

”Vi må ganske enkelt konstatere, at vi i dag investerer for lidt i de kommunale anlæg og bygninger. De nuværende investeringer afspejler ikke det reelle behov, og hvis vi fortsætter den kurs, vil vi få et voldsomt efterslæb om nogle år i form af nedslidte bygninger og veje. Dermed skal prisen betales af de kommende generationer, og det er simpelthen ikke rimeligt”.

Sådan lyder den ærlige melding fra KL-formand Martin Damm i forbindelse med dagens offentliggørelse af KL’s nye investeringsanalyse ”Investeringer i fremtidens velfærd”. Her tegnes et grundigt billede af investeringsniveauet i de seneste år i kommunale anlæg og bygninger og både kommunernes og borgernes vurdering af behovet.

Analysen viser blandt andet, at kommunerne i 2016 har 16,8 milliarder kroner til rådighed til anlægsinvesteringer. Det er hele 3,6 milliarder kroner mindre, end de brugte i 2012. Målt på investeringer pr. indbygger svarer det til et fald på hele 20,4 procent fra udgifterne i 2012 til de budgetterede udgifter i år.

Kommunerne vurderer ellers selv, at der i 2016 er behov for at investere 19 milliarder kroner i at renovere og bygge nye kommunale anlæg og bygninger. Det er noget mere end det, der blev givet mulighed for i sommerens økonomiforhandlinger. Og regeringen forudsætter endda, at de offentlige investeringer skal reduceres yderligere i de kommende år.

”Vi er nødt til at prioritere kommunernes investeringer de kommende år. Hvis vi år for år ikke kan få lov at foretage de investeringer, der er nødvendige for at opretholde tidssvarende bygninger og anlæg, skubber vi jo bare regningen foran os, og det vil på længere sigt ramme den borgernære velfærd hårdt,” siger Martin Damm.

Han slår fast, at kommunerne ikke blot skal have mulighed for at vedligeholde de nuværende bygninger. Investeringsbehovet er ekstra stort, fordi kommunerne skal kunne håndtere de store demografiske forskydninger i disse år. Nogle steder giver det behov for at bygge daginstitutioner til et stigende antal små børn. Andre steder indebærer vandringer fra by til land, at der er behov for at bygge mere nogle steder og rive ned andre steder. Samtidig er det mange gange en forudsætning, at der skal investeres, før der kan effektiviseres.

”Vi har siden kommunalreformen set, at kommunerne både samler det administrative personale og bygger større dagsinstitutioner og skoler, blandt andet for at kunne effektivisere deres drift. Og i disse år er det mere væsentligt end nogensinde. Det hænger ikke sammen, at man både indfører et omprioriteringsbidrag, der reducerer kommunernes driftsudgifter med 2,4 milliarder kroner årligt, og samtidig vil reducere de kommunale investeringsudgifter,” siger Martin Damm.

KL’s investeringsanalyse viser også, at kommunernes andel af de offentlige investeringer i bygninger og anlæg er reduceret fra 42,0 pct. i 2007 til 38,3 pct. i 2014. Det betyder, at kommunerne faktisk kunne have investeret cirka to milliarder kroner mere i 2014, hvis deres andel havde været på samme niveau som i 2007.

”Det er en uheldig udvikling, at investeringerne i kommunale anlæg og bygninger fylder mindre og mindre af de samlede offentlige investeringer. Regeringen og Folketinget er grundlæggende nødt til at prioritere flere af de offentlige investeringskroner i den borgernære velfærd, som kommunerne leverer,” siger Martin Damm.

Se alle artikler i temaet

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce