Indhold

13.08.09 13:08

Tidsplan for FLIS

KOMBIT er ved at færdiggøre kravspecifikationen for FLIS. Med denne skal der findes den systemudvikler, som færdigudvikler FLIS til version 1.0. Forudsætningen for gennemførelse af et udbud er, at størstedelen af landets kommuner giver tilsagn om køb af FLIS.

Målet er at udvikle FLIS, så der løbende kommer de nøgletal ud, som landets kommuner har mest brug for. Vi starter med nøgletal på FLIS' fire områder: Folkeskole, voksne handicappede, sårbare børn og unge samt ældre understøttet af tværgående data.

Se også

Såfremt et tilstrækkeligt antal af landets kommuner bakker op om den fortsatte udvikling af FLIS, vil systemet kunne tages i brug primo 2012.

Når FLIS er lanceret i version 1.0, bliver kommunerne inddraget i den videre udvikling af systemet. Skal vi fx gå i gang med nye sektorområder? Og/eller skal vi udvikle flere nøgletal på eksisterende områder?

Annonce

Annonce

Annonce