Indhold

30.08.12 08:59

Stramme budgetter i kommunerne til næste år

Stramme budgetter i kommunerne til næste år
Kommunerne planlægger snævre budgetter for næste år af frygt for at blive ramt af sanktioner – anlægsudgifterne skal derimod begrænses af hensyn til det aftalte loft med regeringen.

Over hele landet sidder de 98 kommuner og kæmper med at lægge budget for næste år. I dag samles alle landets borgmestre for at drøfte prognosen for næste års økonomi, som samlet set skal leve op til økonomiaftalen, der blev indgået med regeringen før sommerferien.

Den meget foreløbige prognose for budgetterne til næste år viser, at kommunernes serviceudgifter for 2013 ligger 1,5 mia. kr. under det, som kommunerne i økonomiaftalen med regeringen har aftalt, at de må bruge. Derimod har kommunerne svært ved at holde sig inden for loftet over anlægsudgifterne, hvor der er loft på 15,5 milliarder kroner i 2013.

”Den foreløbige prognose tyder på, at kommunerne lægger forsigtige budgetter, fordi de er bange for at blive ramt af sanktioner, hvis de bruger for mange penge. Derfor holder man igen mange steder. Sanktionen betyder, at man hvert år lægger sig under den aftalte ramme, og dermed har vi en nedadgående spiral, hvor kommunerne hvert år skærer i budgettet,” siger KL’s formand Erik Nielsen.

Mens kommunernes udgifter til service ser ud til at ligge et pænt stykke under den aftalte ramme, så viser indberetningerne, at kommunerne forventer et anlægsniveau, der ligger 2,5 mia. kroner over den aftalte ramme på 15,5 mia. kroner. Sker det, bliver kommunerne ramt af en sanktion, da der er loft over, hvor stort et anlægsniveau, kommunerne må have.

”Mange kommuner ønsker at sætte mere skub i anlægsaktiviteterne og bygge og renovere skoler og daginstitutioner, lave klimasikring osv. Men det er der ikke plads til inden for den aftalte ramme. Derfor ville det være godt, hvis der var mere rum til at øge investeringerne. Men en aftale er en aftale, så vi anerkender, at der er et loft, som sætter sine begrænsninger. Nu går vi i gang med at ramme bulls eye, så vi ikke bliver ramt af sanktionen,” siger Erik Nielsen.

Hvis de budgetterede anlægsudgifter ender over loftet på de 15,5 mia. kroner., så træder anlægssanktionen i kraft, hvilket indebærer, at op til 1 mia. kroner i bloktilskud holdes tilbage.

Herudover er der en sanktion, hvis kommunernes serviceudgifter overskrider det aftalte niveau. Her kan helt op til 3 mia. kroner holdes tilbage i bloktilskud fra staten.

Endelig er der også en sanktion, hvis kommunernes serviceudgifter i regnskabet overskrider budgettet. Her betales 60 pct. af regningen individuelt af de kommuner, der overskrider, mens 40 pct. betales kollektivt.

Yderligere oplysninger fås hos chefkonsulent Rasmus Nordholm Brask, tlf. 3370-3277, rhb@kl.dk. Yderligere kommentarer fra KL’s formand fås via pressekonsulent Trine Søndergaard, tlf. 3370-3333, trs@kl.dk

 Fakta om kommunernes anlægsudgifter de senere år:

Mia. kr., 13-pl Regnskab
2000 14,8
2001 17,5
2002 17,2
2003 16,8
2004 17,5
2005 17,6
2006 20,1
2007 18,2
2008 19,7
2009 17,5
2010 18,1
2011 19,1
2012 (budget) 20,7


Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter. Korrigeret for kommunalreformen. Regnskabet for 2012 kendes endnu ikke, derfor er anvendt budgettallet.

Kilde: KL

Annonce

Annonce

Annonce