Indhold

19.10.16 15:00

Spørgeskemaer vedr. budget 2017

KL vil i tillæg til den traditionelle budgetindberetning bede kommunerne om at indberette oplysninger på to yderligere skemaer vedrørende folkeskolen og ældre og sundhed

Deadline for besvarelse af spørgeskemaet er tirsdag den 8. november 2016.

Spørgsmål vedr. folkeskole bedes rettet til Marie Stub Bager (tlf. 33 70 35 32, e-mail bag@kl.dk)

Spørgsmål vedr. ældre og sundhed kan rettes til (ældre) Martin Bille (mnb@kl.dk, 33070 3957 eller til (sundhed) Christian Hejlesen (tlf. 3370 3401, e-mail caa@kl.dk)

Spørgsmål af teknisk karakter bedes rettet til Philip Bokelund (phbo@kl.dk, 3370 3072 )

 

På forhånd tak.

 

Spørgeskemaerne kan udfyldes via link nedenfor.

 

Spørgeskemaer