Indhold

18.12.17 15:30

Der er stadig ledige pladser til Kommunaløkonomisk Forum 2018

Der er stadig ledige pladser til Kommunaløkonomisk Forum 2018
Forummet afholdes 11. - 12. januar 2018 og årets tema er politisk lederskab i en opgangstid.

Ansvaret for at styre kommunerne de næste fire år er netop blevet placeret. Det er nu, at de nye kommunalpolitikere skal sætte rammerne for valgperioden. Det er nu, byggestenene skal lægges til en sund økonomisk politik for de kommende fire år - hvad skal prioriteres, hvad skal justeres, og hvad skal korrigeres?  

 

Dansk økonomi er gået fra krise til opgangstider. Til forskel fra sidst danskerne skulle afgøre, hvem der skulle være deres lokalpolitiske stemme, er de nye kommunalbestyrelser valgt ind i en tid, hvor udsigterne for landets økonomi ser lysere ud. Men hvad betyder det for det politiske lederskab og den økonomiske styring i kommunerne, at rammen er ændret fra lav- til højkonjunktur? Og hvor skal blikket rettes hen, når der er opgangstid?

 

Politisk lederskab handler blandt andet om at forholde sig til, hvordan rammerne sættes for den økonomiske styring i kommunerne de næste fire år.

 

Link til program og tilmelding nedenfor.

Info og tilmelding

Annonce

Annonce

Annonce