Indhold

17.09.12 10:29

Ophævelse af annonceringspligten – og hvad så?

Tilbudslovens regler om annoncering er på vej til at blive ændret, så den nationale annonceringspligt for de såkaldte bilag II B-ydelser ophæves.

Som led i udmøntningen af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 fremsætter regeringen et lovforslag, der betyder, at de offentlige ordregivere – uanset kontraktens værdi – ikke længere har pligt til at følge tilbudslovens regler om annoncering af de tjenesteydelser, der henhører under bilag II B i EU’s udbudsdirektiver.

Se også

Ophævelsen af annonceringspligten gælder kun, hvis opgaven ikke har en klar grænseoverskridende interesse. Hvorvidt opgaven kan have interesse for virksomheder i andre EU-lande skal bero på en konkret vurdering fra opgave til opgave.

Hvis opgaven har en klar grænseoverskridende interesse, gælder EF-traktatens principper om gennemsigtighed og ligebehandling. Opgaven skal derfor annonceres.

Ophævelsen af annonceringspligten fritager ikke kommunerne fra kommunalfuldmagtens krav om at administrere de offentlige midler så effektivt som muligt. Men ophævelsen giver kommunerne bedre mulighed for at vurdere, hvordan den bedste opgaveløsning til den bedste pris sikres mest hensigtsmæssigt.

Det kan stadig være gennem en annoncering – fx i lokalmedierne eller på udbud.dk. Men det kan også være i form af underhåndsbud, prisbenchmark eller dialog med markedet.

Målet med lovændringen er således at gøre det administrativt lettere at indgå aftaler om en række kommunale tjenesteydelser inden for bl.a. social- og sundhedsområdet, undervisning og juridisk bistand.

Hvis lovforslaget vedtages, vil de nye regler gælde fra den 1. jan. 2013.

Se også

Læs mere om ændringerne i annonceringspligten her

Annonce

Annonce

Annonce