Indhold

06.07.12 12:32

Kommunerne udbyder opgaver, når det giver mening

Kommunerne udbyder opgaver, når det giver mening
Der er ingen grund til at frygte, at kommunernes udbud vil blive færre efter lempelse af reglerne, forsikrer KL.

2011 konkurrenceudsatte kommunerne samlet 25,0 procent af deres opgaver. Sammenlignet med 2010 er der tale om en lille stigning.

Se også

”Tallene er udtryk for, at kommunerne hele tiden går nye veje for at inddrage den private sektor i at løse opgaverne,” siger chefkonsulent i KL, Anders Brøndum.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2013 fjernes kravet om, at kommunerne skal udarbejde en udbudsstrategi. Samtidig har regeringen allerede besluttet, at der ikke længere skal stilles krav til hvor stor en andel af kommunernes opgaver, der skal sendes i udbud.

”Kommunerne har taget et stort medansvar for dansk økonomi i en tid med stramme økonomiske rammer. Til gengæld giver vi dem mere frihed, for vi tror mere på tillid end på tvang,” siger økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Reglerne skaber ikke udbud
Dansk Byggeri frygter til gengæld i dagens udgave af Morgenavisen Jyllands-Posten, at den manglende målsætning vil få kommunerne til at udlicitere langt mindre. Og det er et problem, da der ifølge Dansk Byggeris beregninger alene på vej- og parkområdet gemmer sig et besparelsespotentiale på mindst 630 millioner kroner.

Men der er ingen grund til bekymring, mener KL.

”Der er ingen grund til at frygte, at afskaffelsen af bureaukratiske regler og firkantede målsætninger vil mindske kommunernes anvendelse af udbud som et redskab til effektivisering og innovation. Det viser stigningen i konkurrenceudsættelsen fra 2010 til 2011. Økonomiaftalen rummer samtidig en række forbedringer i rammevilkårene for udbud. For eksempel på ældreområdet,” siger Anders Brøndum.

Se også

Samtidig skal man huske på, at vilkårene i kommunerne langt fra er ens, mener han:

”Kommunerne vurderer løbende, hvor effektivt opgaverne løses. De ser blandt andet på opgavernes organisering og markedet i lokalområdet. Ud fra det vurderer de, hvor det giver mening at bruge konkurrenceudsættelse som redskab. Og der kan altså være stor forskel på rammerne og mulighederne i Hirtshals og Hellerup. Derfor giver det heller ikke mening bare at regne sig frem til svimlende besparelsespotentialer ved at gange en tænkt effektiviseringsgevinst op med 98, som Dansk Byggeri gør,” siger Anders Brøndum.

Annonce

Annonce

Annonce